Zveme Vás na vernisáž výstavy Rady Niţă „Subjektivní bestiář“
5.09.2019 v 19:00 hod.Rumunská umělkyně Rada Niţă (1989) pochází z významného města Cluj – Napoca, které je kulturním centrem rumunského Sedmihradska. Ve svém rodném městě absolvovala studium na Universitatea de Arta si Design Cluj – Napoca na Katedře grafického umění. Vzdělání si doplňovala na stážích na Akademii výtvarných umění Eugeniusse Gepperta ve Vratislavi, o dva roky později absolvovala další stáž u profesora Przemyslawa Tyszkiewicze na stejné akademii. S jejími grafikami jsme měli možnost se setkat již na tematických výstavách v Eagle Gallery,  a to „E. A. Poe – Havran/Raven“ (2017)  a „Labuť/Swan“ (2018).

Rada Niţă ve svém díle navazuje na představy o imaginárních bytostí, které známe ze slovanské kultury. Svým subjektivním pohledem charakterizuje slovanské bohy a vychází hlavně z jejich atributů, např.: „Veles” – bůh plodnosti, úrody, dobytka, který v proto-slovanském náboženství byl také považován bohem mrtvých nebo „Domowoj” – domácí duch a duch přírody. Tematicky se ve svém díle zaměřuje také na tradice, jako jsou např.: „dziady” – kultovní obřady svátků mrtvých, které se uplatňovaly v předkřesťanském období.

Ve svých grafických listech Rada aplikuje myšlenky jak starověkých tak i středověkých představ o podivných stvoření. Jemnost uměleckého grafického projevu jednoznačně představuje zvláštní význam obsahového vnímání. Lekce středověké morálky, kterou uváděly bestiáře dané doby, je Radou doplněna poetickým a romantickým pohledem. Snad právě proto můžeme vnímat „subjektivní bestiář”. Je důležité zdůraznit, že tento obsahový přístup ke grafice je doplněn velmi silným citovým vztahem umělkyně k rumunským a slovanským tradicím.

Nejužívanější grafickou technikou, pomocí které vytváří Rada svá umělecká sdělení je technika leptu. Výrazná jemnost kresebné linie je doplněna šrafovanými tvary, které doplňují vyplnění plošných tvarů. Z tisku grafický listů vyplývá, že deska není zaleptávána postupným procesem, ale jen jednou. Tento způsob leptání tak zachoval jednotu výrazných kresebných linií včetně slábnoucích čar. Vedle klasického techniky leptu se také v menší míře zaměřuje na grafickou techniku akvatinty a tím dosahuje u některých tisků výrazu jemného odstupňovaného tónu. Některé grafické listy tvořené akvatintou jsou doplněny čárkovaným leptem.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie

Čaroděj
Průvod

Výstavu společně s autorkou grafického souboru uvede doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., předseda výboru Spolku sběratelů a přátel ex libris. Hudební doprovod vernisáže předvede trio Hills Of Skies (UK/CZ) ve složení Darren Eve (kytara, zpěv), Nikos Mistakidis (perkuse), Tomáš Brandejský (baskytara).

Turon v Toruni