Farbenlehre Josefa Mžyka s bohatým programem 23.června v Eagle Gallery
23.06.2022 v 19:00 hod.Dne 23.června 2022 v 19 hodin vernisáží otevíráme autorskou výstavu výtvarníka Josefa Mžyka s názvem FARBENLEHRE. Vernisáž a následující letní výstava se koná v Eagle Gallery na Nemocniční ul. 8a v Šumperku. Výstava potrvá do 8.září 2022.

Na vernisáži vám představíme v rámci cyklu Osobnosti regionu předsedu představenstva Ruční papírny Velké Losiny a.s. pana Pavla Šocha. Požádali jsme ho nejen o spoluuvedení vernisáže, ale především o rozhovor o jeho práci ve velkolosinské papírně, o ručně čerpaném papíru a jeho použití pro výtvarné umění a bibliofilské tisky i o jeho osobním vztahu k umění.

Velmi oceňované hudební uskupení s frotmanem Darrenem Evem jsme pozvali na terasu galerie. Šumperská skupina (UK/CZ), která ve složení Darren Eve (kytara/zpěv) a Nikos Mistakidis (perkuse) a Zdeněk Vlček (baskytara) představí něco ze svého hudebního repertoáru na pomezí new wawe a pop rocku.

Prezentace BELUGA baru ze Šumperka jejím spolumajitelem panem Janem Žebrokem a jeho barmany zcela jistě zajistí příjemné zpestření, a to zvláště pro prvních 20 návštěvníků vernisáže. Ti totiž obdrží Gin Comenius & Tonic East Imperial zdarma. Ostatní jej mohou ochutnat za akční cenu.

Josef Mžyk se narodil 2. 2. 1944 ve Vídni. Dětství strávil v Opavě. V letech 1961–1965 navštěvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor monumentální a dekorativní malba. Ve studiu pokračoval v rozmezí let 1967–1973 na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde byli jeho pedagogy prof. Vojtěch Tittelbach a posléze, na grafické speciálce, doc. Ladislav Čepelák. V období 1981–1982 působil na École des Beaux Arts v Paříži u prof. Oliviera Debré, kam jej vyslalo ministerstvo kultury ČSR.  Studijní pobyt ukončil v roce 1984 a v následujících dvou letech realizoval samostatnou putovní výstavu po Francii.  Vedle toho podnikl opakované studijní pobyty v Gruzii, Belgii, Lucembursku, USA a Itálii.

Jeho tvorba se prolíná různými odvětvími. Je skvělý kreslíř, grafik, ilustrátor a malíř. Je autorem monumentální malířských realizací v architektuře. Opakovaně spolupracoval s takovými osobnostmi architektury, jakými jsou Vlado Milunič, Josef Pleskot a Jan Línek.  Na svém kontě má více než 200 skupinových a několik desítek samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Např. ve Francii, Nizozemí a Německu. Jeho díla jsou součástí sbírek NG Praha, Muzea umění v Olomouci, Královské akademie výtvarného umění v Barceloně, Národní galerie v Buenos Aires. O jeho dílo projevilo zájem i Centre Pompidou.  Zasloužený ohlas sklidil i v Tokiu a Ósace. Je nositelem Masarykovy ceny za celoživotní dílo a Zlaté mísy z Janova.

Vzdor tomu, že se příští rok uzavře od ukončení studia na AVU již šestá dekáda jeho tvorby, její ucelené, monografické zpracování dosud chybí. Přesto vznikla celá řada textů, které se u příležitosti samostatných i kolektivních výstav pokoušely položit základy její teoretické reflexi. Autory těchto studií jsou významní historikové umění, umělečtí teoretikové a kurátoři. Namátkou jmenujme malířovu manželku Marii Mžykovou, dále Evu Petrovou, Vojtěcha Lahodu, Pavla Zatloukala, Petra Vaňouse, Josefa Holečka ad.  Jak z jejich textů vyplývá, kontextualizovat dílo Josefa Mžyka není zcela snadný úkol. U řady z nich se můžeme opakovaně setkat s konstatováním, že na české výtvarné scéně působil vždy víceméně jako solitérní zjev. Jistou afinitu k části domácích generačních souputníků nastínila Marie Mžyková. Vplést jeho osobnost do sítě evropského uměleckého dění si vzal za úkol Petr Vaňous. Jiní zase často odhalovali generické souvislosti jeho díla na pozadí obecného příběhu dějin umění. 

Jaký je vlastně Mžykův výtvarný styl, který z něj činí jednou provždy nepominutelnou osobnost českého malířství druhé poloviny 20. a prvních dvou dekád 21. století? Vzdor tomu, že se dosavadní pokusy o odpověď na tuto otázku zakládají na rekonstrukci a interpretaci téhož materiálu v podobě autorova oeuvru, vedou k ne zcela totožným závěrům. Co je však nepopiratelnou kvalitou jeho malířské i grafické produkce, na níž se bezezbytku shodují všichni autoři jemu věnovaných textů, pak je to barva. Barva a její chápání se stává klíčem k porozumění podstaty jeho díla. A to jak v rovině formální, tak i ve vztahu ke sdělnosti. On sám k tomu ve fragmentu ke svému programu říká: „Fyzikální skutečnost komplementární barevné sestavy může být vždy s úspěchem používána v tradičním řešení prostorového problému známé iluze. Toto pravidlo však ztrácí smysl ve chvíli, kdy barevná skladba obrazu je určována vlastní psychickou potřebou vyjádření vnitřního světa. Iluze prostoru malbou ověřených tónů je zde nahrazena – prolomena poznáním psychického významu barevných tónů, které pak při určitých skladbách mohou utvořit jednotu stylu.“ Jde o odklon od klasické, newtonovské teorie založené na fyzikalismu, který došel jasné formulace již na počátku 19. století ve fenomenální Goethově Farbenlehre – Nauce o barvách a rezonoval ve světě umění a filosofie i ve 20. století. 

Dalo by se říct, že Josef Mžyk svým dílem buduje vlastní Farbenlehre, osobitou teorii barev určenou smyslem pro řád, která je napřažena na intelektuální struně mezi J. W. Goethem a Aureliem Augustinem. Je prostá tíhy přílišného intelektualismu i diktátu pokryteckého moralismu a prostředkuje čirou radost ze života i tvorby.

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Obchod s grafikou je během vernisáže otevřen z děl vystavujícího autora i ostatních autorů, zastupovaných galerií.

Občerstvení bude pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Z produktů lihovaru Family Distillery House s.r.o. si můžete nakoupit přímo na místě prémiové destiláty, i nově vyrobené produkty. které nemají na českém trhu obdoby.

Další akce v Eagle Gallery:

HiSTORY – výstava o historii Pavilonu, Galerie Pavilon, Radniční 27

Pavilon i výstava jsou již znovu otevřeny po dokončení opravy schodiště.

OKOLO Pavilonu – v rámci výstavy HiSTORY ve čtvrtek 30.6. v 18 hodin

Komentovaná procházka městskou zástavbou v okolí zahradního altánu s výkladem o proměnách tohoto prostoru v průběhu 19. a 20. staletí. Během asi hodinové vycházky se seznámíme s významnými stavbami v daném místě i s událostmi, které úpravy okolí altánu i samotnou stavbu ovlivnily. Platí, že tato doba zcela změnila nejen podobu tohoto prostoru ale i celého města a dala mu dnešní vzhled, ovlivnila i vnímání celého historického centra města a bývalého předměstí. Průvodcem i kurátorem výstavy Ing. Arch. Jitka Štáblová.

Chystané výstavy:

Daniel Reynek – fotografie, v Pavilonu

Jiří Slíva – grafika, v Pavilonu i ve Fabrice

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval, Jitka Štáblová (procházka Okolo Pavilonu)

Foto Tomáš Aberle a Lukáš Koval, archiv Darren Eve a Beluga bar

Plakát relin.cz

Mediace Marian Koza