Ztracený obraz Paula Gebauera Svačina na poli objeven, zachráněn a vystaven
v hod.V Galerii Fabrika – v kabinetu grafiky na Nemocniční ulici č. 8a, si stále můžete prohlédnout výstavu Borise Jirků s názvem Okno do duše (dernisáž 3.9.) a dále pro vás chystáme vernisáž nové výstavy Josefa Dudka (17.9.). Otevřeli jsme pro vás zbrusu novou samoobslužnou Galerii Pavilon – kabinet fotografie a malého umění na Radniční ulici č. 27, kde můžete vidět výstavu fotografií Ivana Prokopa pojmenovanou …byl jsem při tom (do 27.9).

Ve víru událostí kolem aktivit Eagle Gallery bychom byli velice neradi, aby zapadl výsledek společné snahy, která započala objevem ztraceného obrazu Paula Gebaura Svačina na poli, nalezeného v únoru 2019 v kanalizační trubce ve velkolosinských lázních. Do této chvíle  nebylo místo uložení obrazu známo a ten byl katalogizován jako nezvěstný. Značně poškozený obraz, bez napínacího i dekorativního rámu, s povrchem pokrytým vrstvou usazenin, nečistot a plísní, s odpadávající krakeláží malby a dokonce protržený, byl pochopením majitele obrazu a investora jeho znovuoživení plně restaurován a dále deponován ve foyeru Vlastivědného muzea v Šumperku, kde si ho můžete prohlédnout. Nemůžete jej přehlédnout, jeho rozměry jsou totiž 308 x 251 cm. Fotokopie byla vyrobena pro Lázně Velké Losiny ve zmenšeném formátu 150 x 120 cm, kde je přístupný a můžete jej také obdivovat.

Paul Gebauer, Svačina na poli, olej na plátně, 1942, celek po restaurování, Vlastivědné muzeum v Šumperku, foto  Lenka Müllerová

Rád bych všem zúčastněným poděkoval za zachování kulturního dědictví a jsem osobně velice potěšen, že se celý projekt podařil a obraz je deponován přímo v Šumperku. Jistě o něm ještě uslyšíte.

Přikládám kurátorskou zprávu Mgr. Lukáše Kovala, PhD., který obraz vlastnoručně, centimetr po centimetru, restauroval, což ho připravilo o několik měsíců života. To při své skromnosti samozřejmě ve své zprávě nezmínil.

Lukáši, tobě největší dík.

Předmluva Tomáš Aberle, Eagle Gallery.

V první polovině letošního roku proběhlo náročné restaurování obrazu Paula Gebauera Svačina na poli, který náleží do fondu Termálních lázní Veké Losiny. Šlo o výsledek spolupráce tří subjektů. Eagle Gallery, Royal Spa, a.s. a Vlastivědného Muzea v Šumperku. Iniciátorem a koordinátorem celého projektu byl Ing. Tomáš Aberle ze šumperské Eagle Gallery. Investorem se z rozhodnutí generálního ředitele Ing. Martina Plachého stala akciová společnost Royal Spa, pobočka Velké Losiny, která je současně majitelem díla. Adekvátní výstavní prostor poskytlo Vlastivědném muzeum v Šumperku zastoupené jeho ředitelkou, PhDr. Marií Gronychovou. Na realizaci projektu se dále podíleli Mgr. David Křepský (manager, Termální lázně Veké Losiny), Mgr. Lenka Müllerová (historička umění, Vlastivědné muzeum v Šumperku) a Robert Lubina (konzervátor, Vlastivědné muzeum v Šumperku).

Paul Gebauer (1888 Sosnová – 1951 Harburg) patří mezi významné reprezentanty uměleckého dění v českém Slezsku 20. – 40. let minulého století. Výtvarný jazyk jeho prací prošel vývojem od postimpresionistického a expresionistického k exponovaně realistickému („fotorealistickému“) se zjevným příklonem k jedné z poloh tzv. nové věcnosti. Obsahově jeho tvorbu zásadním způsobem ovlivnila spjatost s životním prostorem. Jako absolvent drážďanské akademie se v 31 letech vrátil na rodný statek v Sosnové, kde setrval až do poválečného odsunu do Bavorska v roce 1946. Svou kulturní a hodnotovou pozici stvrdil členstvím v německém Sdružení výtvarných umělců Slezska, příklonem k programové formaci heimatkunstu i účastí ve skupinových a samostatných výstavách (Opava, Bruntál, Brno, Praha). Díky monografické výstavě Paul Gebauer (1888-1951) Ikona fotorealistické malby a Heimatkunst, kurátorky Anny Habánové, (20. září 2019 – 5. leden 2020, Oblastní galerie Liberec) došlo aktuálně k zásadní revizi a rehabilitaci jeho díla. 

Obraz Svačina na poli pochází z roku 1942. Byl určen k výzdobě jídelny v nově zbudované části lázeňského komplexu ve Velkých Losinách, tzv. Kursäle, architekta Alfreda Castellitze (1870 – 1940). Ve fondu Slezského zemského muzea v Opavě se dokonce dochovala přípravná práce.

Paul Gebauer, Přípravná práce k obrazu Svačina na poli, olej na plátně, 1942, Slezské zemské muzeum v Opavě, i.č. D1.044, c  Slezské zemské muzeum v Opavě

Malba je komponována pro Gebauera typickým způsobem. Tedy jako divadelní scéna. Její pozadí tvoří světlem prostoupená kulisa zlatavých lánů a bledě modrá obloha nad horizontem. V předním plánu, který vyplňuje stinný travnatý porost, je jako na jeviště umístěna početná figurální stafáž. S ohledem na výše zmiňovanou vazbu autora k rodnému kraji byla častým tématem jeho prací právě těžká práce na poli a modely se mu stávali lidé z nejbližšího okolí, rodina, či pomocníci na statku.

Ve srovnání s přípravnou prací realizované dílo dokládá vehementní snahu o maximální možnou úspornost. Některé detaily (trakař, holba) zde proto chybí. Specifický je i kolorit díla. Zastíněnému inkarnátu postav dominují modrozelené tóny, šatům tóny hnědofialové. Gebauer těží z impresionisticko-secesního odkazu svého učitele Gotthardta Kuehla (1850–1915), kterému však upírá jeho typický luminismus.

Důraz kladený na linearitu siluet jednotlivých figur podtrhuje sošnost a monumentalitu, které se stávají nositeli jejich vnější statičnosti.  V souladu s tradicí nové věcnosti je malba zbavena přímočaré narace. Dramatičnost a dynamika se vtělují do vnitřního světa aktérů, který se jen v náznacích odráží ve výrazu tváří. Tak, jako jsou izolováni prostorově, jsou odděleni i uvnitř. Vzájemná interakce je popřena. Jsou uzavřeni v sobě, oddáni aktuálnímu aktu, který vykonávají pro něj sám, v plném soustředění na něj. Gebauer se tu dotýká momentů tzv. metafyzické malby.

Kompozice odkazuje na klasická schémata nástěnných maleb italských renesančních mistrů. Ty ovšem fungují jen jako obrazový topos. Z žánrového hlediska jsou podrobeny obsahové proměně. Daný postup, typický pro pozdější socialistický realismus, však ještě neatakuje samu podstatu. Sakrální je sice nahrazováno profánním, ale bez radikálního posunu od idealistického k materialistickému. Obraz je prost plakátově naivního budovatelského optimismu, a i v tomto ohledu odpovídá spíše programu nové věcnosti. 

Paul Gebauer, Svačina na poli, Olej na plátně, 251 x 308cm, signováno LD Paul Gebauer/1942, restaurováno 2020, Lukáš Koval