Zbyněk Hraba – Koncert linorytu
24.10.2019 v hod.Vernisáž: 24. října 2019
Dernisáž: 21. listopadu 2019

„Linoryt mne vždy provokuje k rozhovoru, který začíná s vytištěním první barvy a posunuje mé představy v intencích zákonitostí této ve své jednoduchosti krásné techniky. Je to pro mne vždy znovu neodolatelné dobrodružství“.
(Zbyněk Hraba)

Grafik Zbyněk Hraba (*1960) nejprve vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou a po maturitě pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod dohledem profesora Milana Hegara v ateliéru knižní kultury a písma. V roce 2015 se stal členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha.

Na první pohled je v jeho grafických listech vidět uměleckou profesionalitu v provedeném linorytu. Někdy až mnohočetná barevnost tisku má možnost představit jemnost umělecké myšlenky. V žádném případě se nejedná o perfekcionalismus realisticky ztvárněného malého detailu, ale díky přístupu grafika ve spojení práci rydla a barevné kompozice můžeme vnímat dokonalost výpovědi vytvořené kompozice. Je nutné podotknou, že grafická technika linorytu, tak jak vytváří grafiku sám autor Zbyněk Hraba, není jen pouhým jednoduchým odrytím grafické desky (lina). Jelikož vytváří svá díla pomocí soutisku, musí se držet perfektního krytí jedné barvy na druhou barvu atd. Technika linorytu umožňuje dva způsoby barevného tisku. Základní způsob barevného tisku je užití samostatné desky pro každou barvu v dané grafice. Zbyněk Hraba využívá jiný technologický proces, kterým se tiskne z jedné desky a vždy po tisku se z desky (matrice) odrývají části kompozice. V tomto procesu se postupuje od světlých po tmavé půltóny. Tato metoda je pro grafika velice náročná, protože vyžaduje přesnost, neboť není možné se při chybné práci vrátit a cokoli opravit na otisku předešlými barvami.

Zbyněk Hraba se svým dílem dotýká snad celé námětovosti, kterou výtvarné umění může předkládat divákovým očím. Jednotlivé umělecké prvky, které používá, odhalují principy některých uměleckých směrů. V jeho díle najdeme práce připomínající moderní směry od dřívějších období po současnost. Například u některý grafik si velmi jednoduše můžeme připomenout vedle tvorby impresionistů také umělecké projevy od expresionismu po surrealismus a abstrakci. Kompozice grafických listů jsou širokou ukázkou různých témat. Hraba se zaměřuje na celou možnou nabídku námětů zahrnující krajiny, zátiší, ex libris, portréty apod. U jeho specifického tvůrčího projevu nacházíme originální kompozice vycházející z abstraktních tvarů, linek, které vytváří skupinu z jednotlivých racionálně promyšlených částí, např. grafické listy – Velikonoce, Velká fuga, soubor Etudy, soubor Čtverečky apod.

Své grafické práce prezentoval na šesti samostatných výstavách a devíti společných výstavách, účastnil se také prezentace na dvou sympoziích – Sympozium linorytu v Klenové v roce 2011 a Sympozium drobné grafiky v Týně nad Vltavou v roce 2018. V roce 2007 získal cenu poroty na GRAFIX, česko – rakouské bienále drobné grafiky v Břeclavi.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie