Workshop figurální kresby s Tomášem Hřivnáčem dne 16. 2. 2017
v hod.Studenti oboru průmyslový design na VOŠ a SPŠ Šumperk měli úžasnou možnost poznat tvůrčí přístup k výtvarnému umění na téma figurální kresby. Samotný workshop byl milým setkáním s výtvarníkem Tomášem Hřivnáčem, který svým uměleckým projevem okouzlil přítomné studenty. Každý student vytvořili tři kresby, na kterých si vyzkoušel rychlé kompoziční rozvržení figurální kompozice na kreslící ploše, základní poměrové konstrukce figuru v dané poloze a závěrečnou studijní kresbu zaměřenou na detail a světelnou modelaci. Tomáš Hřivnáč v průběhu práce a vždy po ukončení jednotlivého zadání, poradil studentům, jak s daným zadáním pracovat a ukázal i svůj přístup k danému tématu. Pro studenty bylo přínosné vidět a poznat přístup profesionálního kreslíře, grafika a malíře.