Vladimír Kysela s výstavou GENESIS na vernisáži v Pavilonu v Eagle Gallery
15.07.2021 v 19:00 hod.Další letošní výstava bude patřit Vladimíru Kyselovi a jeho výstavě GENESIS, kterou otevíráme vernisáží v Pavilonu, v Kabinetu fotografie a malého umění, v Eagle Gallery na ulici Radniční 27 v Šumperku. Slavnostní otevření se slovem autora, kurátora a s doprovodným programem proběhne ve čtvrtek 15. července v 19 hodin.

Vladimír Kysela (nar. 1958, Ústí nad Orlicí) dnes patří k nepřehlédnutelným osobnostem české fotografické scény. Absolvent ČVUT, který až do počátku letošního roku zastával manažerské posty v mezinárodních firmách, se věnuje fotografii už od střední školy. Tehdy se však soustředil spíše na malbu, kterou chtěl studovat. Byť se tak nakonec nestalo, právě s ní spojený způsob vnímání, stejně jako její tvůrčí mechanismy, jednoznačně definovaly specifický ráz jeho současné tvorby. Fotografie je mu totiž spíše technickým prostředkem realizace uměleckých aspirací, jimiž malbě směle konkuruje. Jako má obraz svou výstavbu, spočívající v nanášení jednotlivých vrstev od imprimitury, přes subtilní lazuru až k firnisu, překrývají se na jeho velkoformátových plátnech jednotlivé záběry. Tento postup – využívající grafických programů, stejně jako pohybu kamery během expozice – je však pouze materializací soustavného intelektuálního usilování. Od detailního studia zobrazovaného tématu a rozsáhlých rešerší až k osobnímu prožitku popisovaných míst. Z nich povstává jakýsi mentální obraz, jehož prvním zhmotněním, opět jako u malíře, je skica.

Foto: Radek Drbohlav

Kysela rozhodně není krajinářem v tradičním smyslu slova. Naopak! Uzpůsobuje krajinu i místo svému vnitřnímu obrazu. Jako ona dovedla ve svých sedimentech mnohé pohřbít, on tyto sedliny rozbíjí a ve svých vizích vynáší znovu na povrch. Je to téměř idealistické usilování.

Za posledních šest let se Vladimír Kysela zúčastnil řady domácích i mezinárodních výstav a fotografických soutěží. S jeho díly se mohli seznámit diváci v Praze, Liberci, Trutnově i v Berlíně. V letech 2017-2019 vystavoval s velkým úspěchem v pražské Galerii kritiků trojici cyklů inspirovaných díly Máchy, Andersena a Exupéryho. Nemalého uznání se mu dostalo od porotců v Londýně, Moskvě, Sieně, Paříži, Lucemburku a Los Angeles. Od roku 2017 je členem Asociace profesionálních fotografů a od roku 2019 je držitelem evropského certifikátu QEP (Qualified European Photographer), který udílí Federace evropských profesionálních fotografů.

Genesis je autorským projektem vytvořeným přímo pro expozici v šumperském Pavilonu. Koncepčně staví na propojení dvou původně samostatných fotografických cyklů s názvy Po stopách Césara Manrique a Bájné středohoří. Oba si v loňském a letošním roce získaly zaslouženou pozornost na prestižních fotografických soutěžích v Londýně a v Sieně. Geograficky i kulturně vzdálené světy Lanzarotte a Českého středohoří autor nyní dodatečně spojuje. Vychází z teoretických úvah, které mu jeho vlastní fotografické dílo v téměř hermeneutickém kruhu sugerovalo.

Kurátorská intervence, diktovaná možnostmi výstavního prostoru, se soustředí na výběr čtyř párů velkoformátových fotografií na plátně, které spolu zrcadlivě komunikují.

Lukáš Koval, kurátor výstavy

Výběr fotografií, odborné zhodnocení, kurátorský text a komentář si pro širokou veřejnost připravil hlavní kurátor Eagle Gallery Lukáš Koval, kterého pravidelní návštěvníci dobře znají především z Kabinetu grafiky.

Na vernisáži se můžete těšit na autorskou tvorbu hudebního dua JuVe, které se představí ve složení Petr Juřička (kytara, zpěv) a Veronika Balharová (housle, zpěv). Oba se budou snažit podpořit vystavovaná fotografická díla svými písněmi s vlastními texty i zhudebněnými básněmi.

Vstup volný nebo dobrovolný.

Ostatní akce Eagle Gallery:

Karel DemelODPOUTÁNÍ – probíhá v Kabinetu grafiky, Nemocniční 8a.

Pavel Piekar, chystaná vernisáž 29.7.2021 v Kabinetu grafiky

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kurátorský text a životopis autora Lukáš Koval

Promo text s využitím zdrojů Tomáš Aberle

Garanti projektu Tomáš a Hana Janíčkovi

Plakát, pozvánka relin.cz

Medializace Marian Koza

Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery