Vít John – Theatrum mundi
18.10.2018 v hod.Vernisáž: 18. října 2018 – Dernisáž: 22. listopadu 2018

Olomoucký rodák Vít John (1956) získal umělecké vzdělání na Střední škole uměleckých řemesel v Praze v oboru umělecký pasíř. Během své kariérní dráhy dospěl až k profesionálnímu přednesu v malbě a grafice.

Svým dílem nás provází opravdovým Divadlem světa tedy Theatrum mundi, transformovaného na člověka současnosti. Zaměřuje se hlavně na symbolickou rovinu povahy a duše člověka. Pravý význam termínu Theatrum mundi představuje lidský život jako hru napsanou a řízenou bohem, štěstím a osudem. Ovšem Vít John nehledá vyšší mocnost, která hraje s člověkem divadlo, zůstává na pozici lidské společnosti s lehkou karikaturní rovinou.

V některých detailech si přibližuje surrealistickému pojetí, kde jednotlivé postavy jsou tvarovány do bizarních nerealistických tvarů a kombinací, čímž podněcují tvůrčí fantazii diváka. Výpověď jeho díla však vždy zůstává v logickém a racionálním poznání myšlenky. V neposlední řadě je nutné upozornit také na hravost, která prosvítá v každém námětu, snad je to podníceno ironií nebo nastavením pomyslného zrcadla samotnému člověku.

Prezentaci svých prací předvedl na mnoha výstavách v České republice a v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Litva, Nizozemí, Chorvatsko, Rusko, Kanada, Venezuela).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie

Dialogy II. Komedianti Salome tančí