Vernisáž výstavy ŠŤASTNÝ SVĚT Daniela Reynka v Pavilonu
14.07.2022 v 19:00 hod.Po opravě schodiště a prodloužení výstavy HISTORY máme pro vás překvapení.Ve čtvrtek 14.7.2022 v 19 hodin otevřeme  vernisáží novou výstavu fotografických montáží autora Daniela Reynka s názvem ŠŤASTNÝ SVĚT. Výstava se koná v Pavilonu, v Eagle Gallery, v Kabinetu fotografie a malého umění, na ulici Radniční 27 v Šumperku.

Daniel Reynek se narodil 9. června 1928 v La Tronche u Grenoblu francouzské básnířce Suzanne Renaud a grafiku, básníku a překladateli Bohuslavu Reynkovi. Po čase stráveném v Grenoblu se rodina roku 1936 natrvalo usadila na rozlehlém statku v Petrkově.

Daniel Reynek, foto František Nárovec

První fotografické zkušenosti získal Daniel na počátku čtyřicátých let za pomoci fotoaparátu Zeiss Ikon typu Box Tengor. Před deportací do koncentračního tábora mu jej daroval židovský lékař Filip Herrmann. Prvními náměty, nahlíženými skrz hledáček aparátu ještě dětskýma očima, se mu staly portrétní, přírodní, krajinné či pastorální výjevy z bezprostřední blízkosti venkovského stavení. Výjimečné vnímání světa v detailech a cit pro představivost v něm jako první odhalil jeho tatínek Bohuslav. Ten se s ním podělil o tvůrčí zkušenosti a později mu umožnil účast na tisku jeho grafik. Společně podnikali pokusy s metodou upravovaného skleněného negativu tzv. cliché-verre kombinující grafické umění s fotografií. Nezaměnitelný umělecký vliv otce se v Danielově pozdější fotografické tvorbě zjevuje právě v jejím grafické pojetí.

V polovině 60. let získal od otce středoformátovou zrcadlovku značky Praktisix se čtvercovým negativem 6×6 cm, s níž začínal poprvé barevně fotografovat. Z počátku nedosahoval uspokojivých výsledků. Důvodem byla přeexponovanost snímků. Náhodným experimentováním však přesto nalezl jednoznačnou cestu k originálním fotomontážím. Metodou překládání dvou nepovedených diapozitivů přes sebe dosáhl osobitých kompozic, které odhalují rozmanité struktury inspirované atmosférou petrkovského prostředí. Autor toto slučování motivů, jež často přecházejí do abstraktna, popisuje slovy: „Je to jako dvouhlavé telátko, ale přežilo to.“

Hlavní roli hraje v jeho fotografiích především příroda. Nevyčerpatelný zdroj mnoha tematických variací. Oblíbenými náměty jsou mu poezie podzimní zahrady, ledová království čekající na příchod jara, roztodivná imaginativní zákoutí či život odehrávající se v okně i za ním. Důraz klade na prolínání tvarů, barev a v neposlední řadě na světelnost objektů. V mnoha dílech se světlo rozlévá, prostupuje útrobami předmětu a vyzařuje napovrch životadárnou energii, bez níž by tento snový svět nemohl tak silně působit na naše smysly. Snímky, které výmluvně hovoří samy za sebe a jsou schopny divákovi zprostředkovat mnoho pocitů a zážitků, autor záměrně neoznačuje názvy, ale pouze číselným označením.

K vrstvení negativů do pestrých koláží jej přivedlo mimo jiné i setkání s fotografem, pedagogem a ilustrátorem Jiřím Škochem, pro kterého byla tvorba fotomontáží způsobem odlišení se. Literární historik, spisovatel, pedagog a dlouholetý přítel rodiny Reynků, Jaroslav Med, charakterizoval díla obou umělců následovně: „Rozdíl mezi Škochem a Reynkem byl ten, že Škochova tvorba byla více realistická, plná surreálna, oproti tomu Daník se soustředil spíše na přírodu.“

První veřejné výstavy se Daniel dočkal v roce 1991 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem v rámci prezentace díla Bohuslava Reynka, kterou připravila historička umění Anna Fárová. O tři roky později se vrátil do rodného kraje se samostatnou výstavou uspořádanou v Galerii Aoste poblíž Grenoblu ve Francii. V České republice byl jako samotný umělec uveden až v roce 2003 v pražských prostorách PEN klubu. Mezinárodní úspěch slavily jeho fotografie v roce 2012 na výstavě v čínské Šanghaji. Od té doby až do současnosti byly vystavovány v mnoha galeriích po celé zemi, například v Praze, Českých Budějovicích, Telči, Jihlavě, Náchodě či Kutné Hoře.

Daniel Reynek vykonával celý život profesi nádeníka a později řidiče u Pozemních staveb v Havlíčkově Brodě, přesto si uchoval svou obrazotvornost a harmonické vidění věcí kolem sebe. S mladším bratrem Jiřím, jenž překládal do češtiny mnoho významných textů francouzské literatury, spolupracoval mimo jiné i na knize vzpomínek Kdo chodí tmami, která obdržela v roce 2005 Výroční cenu Nadace Český literární fond. Zemřel 23. září 2014 v Petrkově u Havlíčkova Brodu.

Kurátorský text Barbora Vlášková

Výběr fotografií, odborné zhodnocení, kurátorský text a komentář si pro vás připravila Mgr. Barbora Vlášková, kurátorka uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze.

Akce Eagle Gallery:

Fabrika, Kabinet grafiky, Nemocniční 8a:

Josef Mžyk – Farbenlehre, výstava grafiky ukončená dernisáží 8.9.

Jiří Slíva – grafika, vernisáž výstavy 22.9. – dernisáž 16.11.

Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27:

Daniel Reynek – výstava potrvá do 15.8.

Jindřich Štreit – výstava ke křtu knihy fotografií, 18.8. – 19.9.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kurátorský text a životopis autora Barbora Vlášková

Promo text s využitím zdrojů Tomáš Aberle

Plakát, pozvánka relin.cz

Medializace Marian Koza

Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery