Vernisáž výstavy MÁVNUTÍ KŘÍDEL Jiřího Švestky v Pavilonu
20.07.2023 v 19:00 hod.Letní výstavy v Pavilonu doplníme další fotografickou výstavou autora Jiřího Švestky s názvem MÁVNUTÍ KŘÍDEL. Otevřeme ji vernisáží ve čtvrtek 20.července v 19 hodinPavilonu, v Eagle Gallery, v Kabinetu fotografie a malého umění, na ulici Radniční 27 v Šumperku.

Na vernisáži zahraje vlastní výběr několika moderních skladeb na klasickou kytaru šumperský hudebník, činný v několika kapelách, ale také učitel ZUŠ, kytarista Petr Juřička.

Portrétní foto

Jiří Švestka, narozen 12. 1. 1982 ve Vysokém Mýtě:

„Miluji samotu. Miluji čas strávený v přírodě na osamělých místech ve společnosti divokých zvířat“

Motivy z ptačího světa provázejí jako oblíbené téma celé kulturní dějiny od starověku do současnosti. Zvláště středověké a raně renesanční umění hýří mnohými obrazovými výjevy, které zachycují konkrétní druhy ptactva v souvislosti s duchovním životem. Ze zástupců ptačí říše se stali nositelé skrytých symbolů, propojující profánní život se sakrálním. Za mnohé lze zmínit slavné vyobrazení Giotta di Bondone v kostele svatého Františka v Assisi představující stejnojmenného světce při kázání ptákům. Nebo v našem prostředí deskové obrazy Mistrů Třeboňského a Vyšebrodského oltáře. Podstatným je vždy přesné ztvárnění jasných identifikačních znaků jednotlivých druhů. Nejinak je tomu i na kresbě Albrechta Dűrera „Madona se zvířaty“, na níž se kromě mnoha jiných vyskytují i dobře určitelné druhy ptactva – žluna, čáp, červenka, konipas, labutě či sovy. U renesančního malíře však můžeme vysledovat i ryze vědecký zájem o ornitologická zkoumání, již zcela odtržený od náboženské symboliky. Kresba sovy, nebo mrtvého mandelíka s anatomicky přesnou studií křídla fascinuje svým realismem a přesností detailu, podtrhujícím nově nastolené vnímání přírody. V průběhu následujících staletí došlo k pozvolnému zformování ornitologie na mezioborové bázi. Spojená je v základu nejen se zoologií, ale i historií, etnografií, dějinami umění i beletrií.

Motivy ptáků byly nezbytným prvkem děl romantických malířů, symbolistů a v neposlední řadě i tradiční čínské malby.

Záliba ve studiu, pozorování, zaznamenávání a uměleckém ztvárňování rozmanitých druhů ptáků pronikla postupně i do oboru fotografického. Jedním z těchto žánrů je i tzv. „wildlife“ (divočina), tedy zachycování divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Jedná se o jednu z nejnáročnějších fotografických disciplín, která stojí na hraně mezi uměleckou fotografií a dokumentem. Její tvůrce se neobejde bez dokonalých technických dovedností i přírodovědných znalostí. Musí právě tak dokonale ovládat sofistikovanou fotovýbavu, jako znát prostředí, návyky a chování zvířat. Je nucen používat rozmanité metody maskování a čelit povětrnostním vlivům i terénním nástrahám. V neposlední řadě musí oplývat notnou dávkou trpělivosti i štěstí; ctít profesní etiku a naslouchat přírodě. Leckdy má na zachycení snímku zhruba jen tolik času, kolik trvá jedno mávnutí křídel. Náročná příprava se i tak často neobejde bez zklamání z neuspokojivých snímků. O to větším zážitkem je blízký kontakt se zvířetem, které umožní pořídit lovci beze zbraně dokonalý záběr. Pro obdivovatele přírody má toto setkání ale mnohem hlubší, takřka duchovní význam. Ne již ve smyslu náboženském, nýbrž jako propojení a porozumění přírodě, které se odehrává tváří tvář divokému zvířeti. Proto se ne vždy stává pořízení fotografie prioritou. Podstatou wildlife je pozorovat, obdivovat a teprve následně vyfotografovat.

Vše výše zmíněné je spojeno s dílem Jiřího Švestky. Ten se neomezuje pouze na žánr wildlife, ale zachycuje i zvířata v lidské péči. Jeho specializací je zejména propagace české živé přírody a dokumentace vzácných druhů ptáků, kteří nezřídka stojí na pokraji vyhynutí. Nejen že nám tak přibližuje krásu těchto živočichů, ale prostřednictvím svých fotografií nás upozorňuje na ptactvo, o kterém mnohdy ani netušíme, že je součástí naší bohaté přírody.

Jeho tvorbě tematicky dominují sovy a dravci. Krom toho s oblibou fotografuje zajímavé druhy migrujících ptáků – jeřáby popelavé, vlhy pestré či bahňáky. Nevyhýbá se ani ptactvu našich zahrad.

Ve spojitosti s dílem Jiřího Švestky a jeho osobní filozofií se nabízí výstižný citát Alberta Einsteina: „Podívej se hluboko do přírody a pak vše lépe pochopíš.“

Jiří Švestka pochází z východočeského venkova, který mu od dětství nabízel úzké propojení s přírodou a jejími procesy. Jeho další cesta vedla prostřednictvím zájmu o myslivost až ke studiu přírodních věd na lesnické škole v Trutnově. V té době si začíná osvojovat principy fotografického umění. Jeho pozornost se však obrací především k fotografování a natáčení vojensko-historických akcí. Od roku 2019 se začíná specializovat na dokumentaci živé přírody, zvláště ornitologii. V souvislosti s tím se jako člen České společnosti ornitologické věnuje též birdingu a birdwatchingu, tedy pozorování volně žijícího ptactva a evidenci zkoumaných druhů. Jeho fotografie jsou publikovány v prestižních časopisech věnovaných přírodě i technikám fotografie. Patří mezi ně například časopis Naše příroda, National Geographic Česko, FotoVideo, či magazín Shutterbug. Zároveň je držitelem mnohých fotografických ocenění, včetně soutěže Fotograf roku (2022, 2023), nebo Gurushots exhibition challenge (BBA Gallery, Berlín a Stills Gallery, Edinburgh). Je autorem fotografií na naučné stezce Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. V současnosti pracuje jako příslušník Vězeňské služby ČR.

Výběr fotografií, odborné zhodnocení, kurátorský text a komentář si pro vás připravila Mgr. Barbora Vlášková, kurátorka uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze.

Akce Eagle Gallery, Kabinet grafiky, Nemocniční 8a:

probíhá – Herbert Kisza, Květ života 80

dernisáž výstavy 7.9.2023 – Herbert Kisza, Květ života 80

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Barbora Vlášková

Foto archív autora a Marek photo

Plakát, pozvánka Jakub Karman

Mediace, web, FB Marian Koza

Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery

Těšíme se na vaši návštěvu.