Vernisáž výstavy CHÓRA fotografky Mileny Valuškové dne 1.října v Eagle Gallery
1.10.2020 v 19:00 hod.Již v pořadí druhou výstavu v Galerii Pavilon, v Kabinetu fotografie a malého umění, otevíráme vernisáží již 1.října v 19 hodin, v Eagle Gallery na ulici Radniční 27 v Šumperku. Výstava nese název CHÓRA – země, krajina, místo paměti a prezentuje fotografie Mileny Valuškové. V rámci doprovodného programu po ukončení oficiální části v Pavilonu vystoupí v klášterním kostele Ondřej Smeykal s plným koncertem na didgeridoo.

Mgr. Milena Valušková, výtvarná umělkyně a fotografka, je absolventkou Filmové akademie múzických umění v Praze, obor umělecká fotografie.

Během svého života prošla snad všemi oblastmi fotografie. Profesně se věnovala klasické ateliérové fotografii, kdy se v tzv. komunálním ateliéru specializovala na portréty dětí. Pracovala na katedře soudního lékařství, kde fotografovala oběti násilných činů i tzv. předměty doličné pro soudní jednání. Podobně spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou na přípravě studijních materiálů a dokumentovala i vědecko-výzkumné projekty. Po studiu na FAMU působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Od roku 1988 je ve svobodném povolání a věnuje se reklamní fotografii, později publikační činnosti.

Její volná tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie a technicky komplikovaná zátiší. V Šumperské Eagle Gallery, v kabinetu fotografie, vystaví svá díla z posledního období pod názvem Chóra – země, krajina, místo paměti. V tomto cyklu fotografií se zaměřuje na vyhledávání přírodních lokalit, historicky vrstevnatých a magicky ozvláštněných míst. Ta nejen dokumentuje, ale primární zážitek z návštěvy místa zmnožuje vlastní autorskou akcí, zásahem do struktury lokality, privátním obřadem. Zaniklá pohanská či raně křesťanská místa a přírodní lokality dotváří nenásilnými zásahy ohně. Jejich centra označuje kamennými stavbičkami, poklidný přírodní rámec jemně narušuje vkládáním transparentních prvků. Inspirativní lokality vymezuje křídou či světelnými liniemi vzniklými při dlouhé expozici. Autorka svými fotografiemi poukazuje na to, jak silný umělecký zážitek vzniká v meziprostoru a ve vymezeném čase, v prostoru mezi původní nalezenou situací a nově zvoleným interpretačním jazykem, v tomto případě osobní akcí.

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D. kráceno.

Odborné zhodnocení díla a jeho přiblížení pro veřejnost provede kurátor galerie Mgr. Jiří Sosna, který studoval fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, dále při studijním pobytu na Queensland College of Art v australském Brisbane a na College of Education, Health and Human Development v novozélandském Christchurch. Obdržel titul Ph. D. za dizertační práci Digitální fotografie, zorganizoval přes 30 fotografických dílen u nás i v zahraničí. Je zastoupen ve sbírkách Photographic Museum of Humanity (online) v Bologni, Itálie a Muzea Umění v Olomouci. Pravidelně vystavuje a publikuje.

Spojení s doprovodným kulturním programem bylo tentokráte předem pečlivě plánováno. Plné koncertní vystoupení, vyjímečné sólové předvedení možností hry na didgeridoo, snad nejosobitěji ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal. Svým pojetím vytvořil svou vlastní kategorii. Maximální využití dechového fondu, práce bránice, mimických a artikulačních svalových skupin spolu s obrovským rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání Ondřeje Smeykala z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní orchestr. Osobité kouzlo Smeykalova živého přednesu tak v nejednom posluchači budí silný dojem zastoupení většího počtu hráčů, případně použití playbacku a samplingu. Koncertní hra zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo mixování částí skladeb je i zkušeným didgeridoo hráčům těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

S použitím zdroje www.smeykal.com

Víno společnosti Znovín Znojmo bude jako vždy připraveno.

Vstup volný nebo dobrovolný.

Vernisáž se koná převážně ve venkovním prostoru před Pavilonem, do výstavního objektu již z prostorových důvodů budete vstupovat po malých skupinkách a klášterní kostel bude upraven tak, aby vyhovoval všem hygienickým předpisům. Nepředpokládáme tedy, že nás covidová omezení jakkoliv zasáhnou.

Následující akce:

Do 27.9.2020 – Ivan Prokop – Byl jsem při tom, fotografie, Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27, Šumperk

Do 5.11.2020 – Josef Dudek – Málem zázrak – grafika, Galerie Fabrika, Kabinet grafiky, Nemocniční 8a, Šumperk. Dernisáž 3.11.2020.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, Tomáš Janíček, Štěpánka Bieleszová, Ondřej Smeykal

Garanti projektu Tomáš a Hana Janíčkovi

Kurátoři Eagle Gallery Lukáš Koval, Petr Zatloukal, Jiří Sosna

Plakát, pozvánka relin.cz

Medializace Marian Koza, Petr Kobylka, Štěpán Mikulenka

Zvuk, podium, světla pro koncert Eagle Performance

Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery