Vernisáž výstavy a performance Güntera Hujbera
Červen 10 /2016 v 19:00 hod.Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy a performaci Güntera Hujbera, která proběhne v Eagle Gallery 10.června 2016 v 19:00 hod.

Dílo Güntera Hujbera nám říká, že sen je obrazová ukázka našeho curriculum vitae v podvědomých symbolech. Svou symbolikou představuje myšlenky, které nás obdařují citovým vědomím. Na první pohled je pochopitelné, že se dílo Güntera Hujbera pohybuje na hranici surrealismu, ovšem v konkrétní adresnosti, a to zejména u souboru představující Ex libris. Jedno je jisté, že umělcovo zpracování posouvá význam Ex libris do jiné roviny, která se neváže jen na „knihu“, ale představuje konkrétní osobnost s důrazem na analytický podtext myšlenkového a emocionálního postoje daného člověka, formou umělecky zpracované „vizitky“. Koneckonců tento intimní přístup uplatňuje i v dalších oborech umění, jako jsou; malba, plastika, fotografie, poezie, performance, hudba. Svým dílem zcela naplňuje myšlenku; „Malíři a básníci měli vždy stejné právo odvážit se čehokoliv“, kterou vyslovil ve svém díle De arte poetika, význačný římský básník Flaccus Quintus Horatius.

pozvanka2