Tak jaké to bylo na konci Hřivnáčovy výstavy…?
v hod.Mysleli jsme si, že ukončení výstavy Inspirace bude smutné – ale s množstvím přicházejících hostů se nálada nás všech zvedala. Večer zahájil host dernisáže MgA. Jiří Janda z VOŠ a SPŠ s profesionálním zhodnocením díla Tomáše Hřivnáče, takže následný komentář kurátora PhDr. Zdeňka Přikryla mohl jen lehce tematicky navázat. Následná památná věta Tomáše Hřivnáče: „Prohlašuji výstavu za ukončenou“, odstartovala nečekanou hudební exhibici.

Předpokládali jsme, že mistrovy bonga budou možná hrát osamoceně, ale netušili jsme, že odněkud z Moravské Třebové přijede Karel S. Navíc s baskytarou. K němu se přidá Günter H. na klávesy. Toto nově zrozené trio, které spolu nikdy nehrálo, navíc tvrdící, že zkoušením se opotřebovávají nástroje, ovládlo celou dernisáž svou improvizovanou tvorbou. Během večera neodolalo několik dalších hostů a připojili se…

Opravdu vyvrcholením však byl požadavek galeristů cílený na Tomáše. Úkol zněl jasně – vlastní autoportrét, samozřejmě zpaměti, bez zrcadla. Okolostojící diváci užasle sledovali celý průběh vzniku portrétu. Když si Tomáš vzpomněl na to, že nosí ještě brýle, sundal je z obličeje a přiložil ke kresbě. Stačily by přilepit, natolik bylo měřítko přesné…

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se s vámi na podobné večery.

Foto Tonyk Kulhaj