Rilkeho Píseň opět zazněla v Eagle Gallery
v hod.V úterý 27.6. Petr Král (scénické čtení) a Josef Macek (klávesy) v prostorách galerie s úpravou se židlemi opět fascinovali obecenstvo svým projevem. Asi tak, jak to tito dva protagonisté ve své vlastní úpravě předvedli, se má balada Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka předkládat divákům. Dramatický Králův přednes osciloval v široké škále projevu počínaje nejjemnějším šepotem a konče silným křikem, kadence mluveného slova se zpomalovala a zrychlovala v přesné souvislosti s Rilkeho textem. Výborně zvolená hudba s Mackovou improvizací na motivy skladby Daphnis et Chloe Bolero autora Maurice Ravela skvěle dotvářela ve vyrovnaném partnerství Králův výkon a Josef Macek, tak jak bylo dáno dramatizací, i několikrát vstoupil do textu a pomohl dotvářet dokonalou iluzi probíhajícího děje.

Představení uvedl a obecenstvu naservíroval potřebné ingredience dobových souvztažností, Rilkeho životě, díle a myšlenkách Pavel Mareš.

Scénické čtení se uskutečnilo v době trvání výstavy Teorie her výtvarníka Gennadije Alexandrova.

Text Tomáš Aberle, foto Šárka Čejková