R. M. Rilke – Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka v podání Petra Krále
Duben 25 /2017 v 19:00 hod.Rilkova baladická rapsodie přitahuje překladatele svou temnosvitnou uhrančivostí, spoutanou řádem, ztlumenou steskem. Je to báseň, která přímo dráždí k pokusům, vytrhnout ji z mateřštiny původního slova a snažit se ji přesadit do mateřštiny jiné, jak chutná, jak svítí to vlastní v ní, to na původním slově méně závislé: básnická vidina, ztělesněný sen (Václav Renč, doslov k dílu, kráceno).

Dovolujeme si vás pozvat na mimořádné představení básnického díla Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, kterou sepsal Rainer Maria Rilke a přeložil Radovan Lukavský. Báseň ve své vlastní scénické úpravě přednese Petr Král za hudebního doprovodu Josefa Macka a představení uvede a vlastními slovy okomentuje básník Miroslav Kubíček.

Scénická čtení a recitace, do kterých jsme se v Eagle Gallery pouštěli prozatím pouze v rámci doprovodných programů k výtvarným výstavám – Poesie v autorském čtení Güntera Hujbera, Havran E. A. Poa v podání Petra Krále a Božská komedie Dante Alighieriho v přednesu Josefa Vrány, byly návštěvníky vysoce hodnoceny. Nyní vám tedy poprvé přinášíme verše jako hlavní večerní program a probíhající výstava grafik Lenky Štěpaníkové s názvem Myšlenky podobenství bude velmi důstojnou kulisou.


Představení uvádíme v úterý 25.4. 2017 v 19 hodin v Eagle Gallery na Nemocniční ulici v Šumperku. Prostor s úpravou se židlemi má omezenou kapacitu a proto jsme přistoupili k rezervaci míst, kterou naleznete na konci tohoto příspěvku.


Rainer Maria Rilke  byl jedním z nejvýznamějších lyriků přelomu 19. a 20.století. Rakouský Pražan ze slovanské rodiny, rusofil píšící německy a francouzsky, triumfoval novoromantickou básní v próze Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka v roce 1906.

Radovan Lukavský -nikoliv básník z povolání, ale mimořádný herec s kultivovaným projevem, se zmocnil překladu básníkovy myšlenky velmi zdařile a docílil výrazného řádu, zachoval mnohovýznamovost a celistvost celého textu.

Petr Král – doyen šumperského divadla, především skvělý herec s osobitým hereckým projevem, výborný recitátor s nezaměnitelným hlasem, který dokáže oslovit široké publikum, a to i nedivadelní. Pokud se někdo dokáže vcítit do autorova opojení a rezonovat svými ústy Rilkeho Píseň, je to právě on.

Miroslav Kubíček – básník a pohádkář spjatý s Jesenickem, autor mnoha sbírek veršů, ukazuje čtenářům, že opravdová poezie v dnešním světě stále ještě žije a dokáže být originální a smyslná.

Josef Macek – učitel klavíru, keyboardu a hudební nauky šumperské ZUŠ citlivě doprovází Petra Krále na keyboard improvizací na motivy skladby Daphnis et Chloe Bolero autora Maurice Ravela.