Píseň o lásce a smrti korneta Petra Krále dozněla…
v hod.Snad pouze vlající prapory v krajině vysněných romantických scenérií v rytířském příběhu chyběly, přesto i tyto diváci bytostně vnímali v atmosféře, vytvořené Petrem Králem a Josefem Mackem v malém, doslova obklíčeném prostoru galerie.

Věřím tomu, že geniální Maria Rilke, ale i neméně nadaný Radovan Lukavský, skvělý přebásník této balady, shledali by jen málo výtek adresovaných účinkujícím. Děkujeme.

Úvodem zaníceně promluvil básník Miroslav Kubíček, a že toho měl hodně připraveno, hodně na srdci a ještě více toho, co sdělit chtěl a z časových důvodů nemohl.

Těšíme se na to, že Rilkeho rapsodii dokážeme přenést i do jiných prostorů a uspokojit tak obecenstvo, které se do našich prostor nedostalo.