Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka zazní v Lázních ve Velkých Losinách
Říjen 28 /2017 v 19:00 hod.Tentokráte bude představení básnického díla Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, na které vás srdečně zveme, dokreslovat atmosféra Lázní ve Velkých Losinách.

Dílo sepsal Rainer Maria Rilke a přeložil Radovan Lukavský. Báseň ve své vlastní scénické úpravě přednese Petr Král za hudebního doprovodu Josefa Macka. Představení uvedou Petr Král svou originální forbínou a Pavel Mareš, který přiblíží autora básně, osvětlí jeho dílo a připomene zajímavé historické souvislosti.

Pořadatelem a zároveň partnerem představení jsou Termální lázně Velké Losiny. Představení bude uvedeno dne 28.října v 19,00 hodin v sále Lázeňského hotelu Eliška.

Představení uvádíme v rámci projektu Eagle Performance, ale veškeré rezervace vstupenek, pokud budete chtít mít jistotu vstupu, provádějte výhradně telefonicky na recepci Hotelu Eliška na tel. 583 394 311. Eagle Gallery rezervace nezajišťuje, máte však možnost díky Lázním pořídit si vstupenku za dotovanou cenu 50,- Kč.

Rilkova baladická rapsodie přitahuje překladatele svou temnosvitnou uhrančivostí, spoutanou řádem, ztlumenou steskem. Je to báseň, která přímo dráždí k pokusům, vytrhnout ji z mateřštiny původního slova a snažit se ji přesadit do mateřštiny jiné, jak chutná, jak svítí to vlastní v ní, to na původním slově méně závislé: básnická vidina, ztělesněný sen (Václav Renč, doslov k dílu, kráceno).

Rainer Maria Rilke, byl jedním z nejvýznamnějších lyriků přelomu 19. a 20.století. Rakouský Pražan ze slovanské rodiny, rusofil píšící německy a francouzsky, triumfoval novoromantickou básní v próze Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka v roce 1906.

Radovan Lukavský, nikoliv básník z povolání, ale mimořádný herec s kultivovaným projevem, se zmocnil překladu básníkovy myšlenky velmi zdařile a docílil výrazného řádu, zachoval mnohovýznamovost a celistvost celého textu.

Petr Král, doyen šumperského divadla, především skvělý herec s osobitým hereckým projevem, výborný recitátor s nezaměnitelným hlasem, který dokáže oslovit široké publikum, a to i nedivadelní. Pokud se někdo dokáže vcítit do autorova opojení a rezonovat svými ústy Rilkeho Píseň, je to právě on.

Pavel Mareš, středoškolský profesor literatury a její zapálený propagátor, v našich projektech účinkuje od provedení Havrana. Jeho osobitý, nevtíravý, vtipný a výstižný projev přibližuje nenásilným způsobem autora, charakter díla i časové posloupnosti.

Josef Macek, učitel klavíru, keyboardu a hudební nauky šumperské ZUŠ citlivě doprovází Petra Krále na keyboard improvizací na motivy skladby Daphnis et Chloe Bolero autora Maurice Ravela. Stává se jeho partnerem a citlivě určuje rytmus celého díla.

Těšíme se na vaši návštěvu.