Milan Bauer – Imaginace techniky
25.04.2019 v hod.Vernisáž: 25. dubna 2019
Dernisáž: 6. června 2019

Grafik Milan Bauer (1960) se k výtvarnému umění dostal už v dětství, jak sám říká: „S otcem projektantem a maminkou učitelkou jsem už jako školák navštěvoval různé výstavy a obdivoval díla známých i neznámých umělců“. I když umělecké vzdělání získal na Střední keramické škole v Bechyni, orientoval se zcela na grafickou tvorbu, kde získal významné místo mezi předními českými grafiky. Ke grafické práci mu také pomohlo soukromé studium u pražského umělce Spytimíra Bursíka. Nejužívanější grafická technika Milana Bauera je lept.

Jeho uměleckou tvorbu bychom mohli rozdělit do dvou základních tematických celků. V prvním celku otvírá svými grafikami svět technických vymožeností zejména z období druhé poloviny 19. a počátku 20. století. V druhém celku se můžeme seznámit s jeho uměleckou výpovědí fantazie ve formě biomechanických tvorů, které nazývá „biomechanoidy“. Grafiky, které mají přesný realistický přednes, prezentují nadsmyslovou polohu surrealismu. Autor doslova změní podstatu živého tvora – člověka nebo zvířete. Nahrazuje části lidské či zvířecí bytosti jednotlivými prvky, které nacházíme u různých strojů, dopravních prostředků – ozubená kola, písty apod.

Rozhodně můžeme dílo Milana Bauera označit jako poetické divadlo techniky. Slova Milana Bauera to potvrzují: „Je to taková nadsázka. Když se ně na tohle někdo ptá, říkám, že vlastně dělám grafické básně. A protože jsou ta náměty technického rázu, nazývám to poezií techniky. Jako vedle sebe řadíte různá slova, já vedle sebe pokládám různé předměty a pak z toho vznikne obraz, který většinou překvapí i mě.“

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie