Lenka Štěpaníková – Myšlenky podobenství
Duben 6 /2017 v hod.6. dubna 2017 – Vernisáž výstavy

30. května 2017 – Autorský večer a dernisáž výstavy

Zlínská grafička Lenka Štěpaníková (*1987) ve svém díle prezentuje otázky, které si klade humanismus raného novověku, ovšem dokázala svou uměleckou výpovědí aktualizovat tyto myšlenky do dnešní doby. Její práce se tak stávají přísným zrcadlem, které dotváří pomyslný účet našeho chování. Koneckonců právě proto hledá inspiraci v humanistické literatuře (Dante Alighieri, Božská komedie), nebo v Bibli. Nedá se přehlédnout její styl uměleckého projevu, zaměřený na dokonalé zvládnutí psychologického prokreslení lidské tváře, která se tak stává hlavním prostředkem myšlenky daného díla.

Lenka Štěpaníková absolvovala obor reprodukční grafik na Střední průmyslové škole polytechnické, kde následně absolvovala i nástavbové studium oboru polygrafický průmysl. Svůj umělecký rozvoj si také rozšiřovala pod vedením akademické malířky Naděždy Čančíkové.