Labuť/Swan
21.6.2018 v hod.Vernisáž: 21. června 2018 – Dernisáž: 23. srpna 2018

Touto výstavou bychom chtěli navázat na úspěšnou první monotématickou výstavu Havran/Raven, která nás provázela nejen slovy poezie Edgara Alana Poa, ale umožnila nám také nahlédnout do myšlenek sedmnácti výtvarných umělců prostřednictvím jejich díla.

Pro letošní rok jsme pro Vás vybrali téma Labuť/Swan. Je skutečností, že téma Labutě je v umění prezentováno velice často a nemusíme se ohlížet jen ve výtvarné tvorbě. Důkazem nám může posloužit hudební zpracování námětu – Labutí jezero, Petra Iljiče Čajkovského nebo Umírající labuť, Camilla Saint-Saënse, Lohengrin, Richarda Wagnera, Tuonelská labuť, Johana Julia Christiana Sibelia. Výtvarné umění nezůstalo v celém svém historickém vývoji pozadu. Můžeme jmenovat i takové velikány jako jsou malíři Leonardo da Vinci, Peter Paul Rubens, Francoise Boucher, Paul Cézanne, Salvador Dali atd., mezi sochařské umělce, kteří námět labutě převedli do uměleckého projevu, můžeme zařadit Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Jean Thierry, Fernando Botero a další.

Je nepochybné, že nejčastějším námětem je Léda s labutí, které vychází z antického mytologického příběhu. Ovšem pouze u příběhu Lédy a labutě antická mytologie nezůstala, labuť se objevuje i v příbězích, které tohoto skvostného tvora připomínají, například Zeus daruje Apollonovi krásný vůz tažený labutěmi, což vedlo k tomu, aby labutě byly uctívány jako symbol harmonické hudby a básnictví. Leonardo da Vinci k úctě tohoto tvora napsal: „Když labuť umírá, sladce zpívá a zpívajíc končí svůj život“.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie

Francoise Boucher, Léda a labuť