Gennadij Alexandrov – Teorie her
Červen 8 /2017 v hod.8. června 2017 – Vernisáž výstavy

7. září 2017 – Autorský večer a dernisáž výstavy

„Hra! Co ještě může být vzdálenější životu? A co je mu bližší než hra?“ Tato slova Gennadije Alexandrova (*1949) charakterizují základní princip myšlenky v jeho díle. Divák má úžasnou možnost si aktivně dotvářet vnímání zobrazené kompozice. Touto formou vzniká vzájemný a dokonalý kontakt, který dovoluje přikládat vlastní význam detailům pomocí „hry“ s myšlenkou, plochou, lineární kresbou. Sám charakterizuje svůj myšlenkový svět takto: „Východní moudrost praví, že dokážeš úplně všechno, nebudeš-li myslet na bílou opici. Bylo by fajn, kdyby moje kresby působily stejně dobře a samozřejmě na zdi místní hospody i na zdi státní galerie, kdyby byly stejně zajímavé pro mou sousedku Helenu i pro blazeovaného kunsthistorika, a kdyby si archeolog, který je vykope v roce 3013, nebyl jist, zda se nejedná o dílo současného umělce. O to všechno bych moc stál, ale při práci se snažím tyhle myšlenky z hlavy vytěsnit. Skoro to nejde. Musím se přiznat, že je opravdu velmi těžké nemyslet na bílou opici.“

Gennadij Alexandrov absolvoval Fakultu umělecké grafiky na Pedagogické škole v Omsku, žije v České republice a má za sebou již celou řadu výstav jak samostatných tak i společných ve Velké Británii, Rusku, Bulharsku, Polsku, Švédsku, Německu a České republice.