Fotonávrat k dernisáži Jiřího Brázdy v Eagle Gallery
v hod.Připravili jsme pro vás fotovzpomínku na ukončenou výstavu Jiřího Brázdy s názvem Příběhy ze dne 15. února.

A že to byla dernisáž vydařená, je z fotografií více než jasné… Nejprve autorskou recitací básní ze své nové sbírky Tomáš Matys publikum rozehřál, potom Jiří Brázda za vydatné podpory svých přizvaných kolegů Güntera Hujbera a Jaroslava Mináře prováděl přímo v galerii bodypainting na mladá ženská těla. To už byli návštěvníci natolik rozptýleni živými plátny, že host galerie Radek Auer ze Šumperského okrašlovacího spolku musel svou řeč několikrát přerušit, za což se mu dodatečně omlouváme. Na závěr jsme mohli Jiřího Brázdu pozorovat při tvorbě svého autoportrétu, při disciplíně, kterou všichni výtvarníci tolik milují…

Text Tomáš Aberle

Fotografie Marián Sopoliga (www.mariansopoliga.com), partner projektu Eagle Gallery