Eagle Gallery zve na vernisáž výstavy PŘIJATÁ VÝZVA výtvarnice Jany Kotschové
23.09.2021 v 19:00 hod.První grafickou podzimní výstavu v roce 2021 otevíráme již 23.září v 19 hodinEagle Gallery v Šumperku, v Kabinetu grafiky na Nemocniční ulici č. 8a. Výstava, na kterou se všichni moc těšíme, dostala název PŘIJATÁ VÝZVA a její vernisáž proběhne  za osobní účasti autorky Jany Kotschové, se zajímavým hostem i programem.

Výstava prezentuje konvolut několika desítek grafických listů, které se takto uspořádány dostávají na veřejnost vůbec poprvé.  Jejich autorkou je šumperská rodačka Jana Kotschová (nar. 1959). Zručná kreslířka a ilustrátorka, jež získala základy umělecké praxe pod vedením Lubomíra Bartoše, zvolila techniku suché jehly. Vystavované práce vykazují tematické sepjetí s autonomní polohou její kreslířské tvorby, z níž přebírá celý itinerář obrazových elementů fauny a flóry, který se zálibou opakovaně studuje. Dominují mu květy, plody, listoví stromů a keřů, objevuje se na nich hmyz, plazi, mořští živočichové a jejich schrány. Jde o reflexi smyslové orientace na vizuální kvality přírody rodného kraje i exotických destinací.

Velkým osobním přítelem a uměleckým souputníkem jí byl Jaroslav Minář. Dnes vytváří kvazisurrealistické kompozice, které fungují buď samy o sobě, nebo se, doplněny o lidskou figuru, stávají matérií pro rozličné personifikace, alegorie, ilustrace či ex libris. Dle svého určení se přechylují na výrazové škále od dětsky líbivých, přes melancholicky trpké až k eroticky dráždivým. Dědictví kresby se manifestuje i ve stylové rovině. Je zjevné v důrazné linii figur/aktů, nejčastěji ženských, které kontrastují se strukturou rostlinných a živočišných forem, jež si ve svém detailním propracování nezadají s tradičními, kolorovanými ilustracemi z herbářů 19. století.

V rámci regionální výtvarné tradice má dnes Jana Kotschová jasnou pozici. A to nejen v návaznosti na výše zmíněné osobnosti, které umožňují vždy pouhé vřazení, či přiřazení, ale v prvé řadě dík vlastní tvorbě. Ta vypovídá především o ní a představuje ji jako svébytnou autorku schopnou oslovit vkus domácích i zahraničních sběratelů. Grafická část jejího díla je důsledkem přijetí konkrétní výzvy a jako taková předkládá řadu výzev budoucích – formálních i technických – které spoluurčují její směřování do budoucna.

Kurátorský text a fotografie díla Lukáš Koval

V rámci cyklu Osobnosti regionu přijal pozvání k uvedení vernisáže Ing. arch. Miloslav Tempír, I když jeho profese přímo předjímá k tomu, abychom si povídali například o stavebních projektech – realizovaných i nerealizovaných, o urbanistických vizích v obou sousedních městech Šumperk a Zábřeh, o trvalé udržitelnosti v architektuře nebo o jedné z posledních dokončených staveb – autobusovém nádraží v Šumperku, jistě v případě zábřežského architekta dojde i  na otázky umění, designu i životního stylu. Věříme, že jeho osobní vyprávění, které se budeme snažit korigovat občasnými otázkami, bude při jeho vyhlášeném smyslu pro humor dobrým zahájení výstavy.

Věřte nám, že kulturní program jsme pro výstavu Jany Kotschové nemohli zvolit jinak – kdo jiný ji může znát lépe než její soused. A zná ji dlouho. A zná ji dobře. Tedy o ní leccos ví. A řekne to. Uvidíte, že to řekne. Snažili jsme se před ním výstavu utajit, nevyšlo to. Připravil se, přizval Josefa Macka (klávesy) a on sám, Petr Král (mluvené slovo, zpěv), celý program, který si tajně připravil, a o kterém nám nic nechce prozradit, si sám uvede a bude vyprávět, zpívat i tančit.

Dílo odborně zhodnotí, rozebere a vám všem představí hlavní kurátor galerie Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Občerstvení bude jako vždy galerií připraveno, s vínem společnosti Znovín Znojmo, tentokráte navíc s darem jedné láhve dobré moravské slivovice pro první návštěvníky galerie, přímo od autorky. Více toho prý nemá.

Obchod s grafikou je v rámci vernisáže otevřen.

Následující a probíhající akce:

Ivan Fíla – BIJAV – Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, vernisáž v pátek 17.září 2021 v 19 hodin

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto T. Aberle, L. Koval, archiv autorky

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza