Dernisáž výstavy VELIKÁNI A HŘÍCHY výtvarníka Karla Musila 9.června v Eagle Gallery
9.06.2022 v 19:00 hod.Výstava z díla výtvarníka Karla Musila z Prahy bude ukončena v Eagle Gallery, v Kabinetu grafiky, na Nemocniční ulici č. 8a v Šumperku ve čtvrtek 9.června v 19 hodin. Výstava nese název Velikáni a hříchy a společně s autorem tato dvě nosná témata naposledy představíme veřejnosti společně se zajímavým programem.

V rámci cyklu Osobnosti regionu vám tentokráte představíme šumperského podnikatele Jana Sládka ze společnosti Ceramica Viviente, která o sobě tvrdí, že  váš sen o koupelně dostane nejen na papír, ale zrealizuje ho. Rozhovor s Janem Sládkem o tom, jak se mění sen na koncept až po kompletní zajištění stavby na klíč, o designu, o současných trendech a o jeho vztahu k výtvarnému umění pro vás připravíme na začátku dernisáže.

Naopak zcela na závěr dernisáže pro vás na terase připravíme velké překvapení – vystoupí tajemný Kabaret doktora Caligariho, skupina nové vlny undergroundu. Jedná se o anonymní uskupení několika příznivců alternativní hudby, jejichž výsledný projev zachází za hranice normality, dalo by se říci, až na pokraj šílenství a lehké mentální retardace. Nese v sobě mladickou energii a mystérium bizarní éry kinematografie 20.let i jistou náklonnost k americké umělecké formaci The Residents. Členy kapely jsou Dr. Albert Caligari (saxofon, theremin), Adam Otrok (bicí), Karl von Piloty (kytara, zpěv) a To (basa, zpěv).

Nepominutelnou pozici ve střední generaci domácích tvůrců drobné grafiky a ex libris zastává letos jubilující Karel Musil (nar. 13. 1. 1982 v Liberci). Východiskem uměleckých ambicí se mu stala tvorba jeho otce, Karla Musila staršího. Po absolutoriu Střední umělecké školy v Liberci (obor Propagační grafika) nastoupil ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní a umělecké školy). Pedagogické praxi se také věnoval plných 9 let na základních uměleckých školách ve Strakonicích, Poličce a Dolním Újezdě u Litomyšle.

Už od svých středoškolských studií udržoval kontakt s Českým spolkem sběratelů a přátel ex libris. Na stránkách jím vydávaného časopisu Knižní značka mu byl také opakovaně věnován prostor. V roce 2017 se s ním mohla seznámit širší čtenářská obec díky lapidárně pojmenovanému článku Vladimíra Koblovského „Grafik Karel Musil“.

O dva roky později se mu dostalo detailnější pozornosti v zevrubné studii Karla Žižkovského Hledání dokonalosti. Metamorfóza grafické tvorby Karla Musila.  Jde o dosud nejucelenější pokus o analýzu Musilovy tvorby se zvláštním zřetelem na její vývojovou linii. Žižkovský  definuje v rozmezí necelých dvou dekád (2001 – 2018) hned 4 fáze. Bohužel přitom promiskue užívá formálních a obsahových kategorií i kategorií stylu, což vede k přílišnému rozmělnění.

Karel Musil je autorem více jak 200 ex libris, jejichž kvalita mu po zásluze přinesla různá ocenění. Získal první cenu v rámci mezinárodního bienále v Ostrówe Wielkopolskim (2018), medaili na mezinárodním bienále v Polském Malborku (2020) a nejnověji první cenu za maloformátovou grafiku na trienále v Oděse.

(výtah z kurátorského textu)

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Obchod s grafikou je během dernisáže otevřen.

Občerstvení i vína Znovínu Znojmo budou pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Další akce v Eagle Gallery:

HiSTORY – výstava o historii Pavilonu, Galerie Pavilon, Radniční 27

Josef Mžyk – vernisáž 23.6. v 19 hod, výstava grafiky, Galerie Fabrika, Nemocniční 8a

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval, Ceramica Viviente a Kabinet doktora Caligariho

Foto archiv autora, K. Musil a L. Koval, Kabinet doktora Caligariho

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza