Dernisáž výstavy FORMA/DETAIL/STRUKTURA výtvarníka Jiřího Hanuše 16.února v Eagle Gallery
16.02.2023 v 19:00 hod.Zveme vás na slavnostní ukončení výstavy výtvarníka Jiřího Hanuše s názvem FORMA/DETAIL/STRUKTURA. Dernisáž jsme naplánovali na čtvrtek 16.února v 19 hodin v Eagle Gallery, v Kabinetu grafiky na ulici Nemocniční č. 8a v Šumperku za osobní účasti autora.

V rámci cyklu osobnosti regionu nám výstavu pomůže uzavřít náš host Walter Köhler, jednatel a spolumajitel společnosti Farma Morava. Kromě jeho vztahu k výtvarnému umění s ním chceme hovořit o tom, jak se u nás daří zemědělcům, zvláště chovatelům dobytka. Můžeme zjistit, co jeho práce farmáře obnáší a určitě se dotkneme také myslivosti a ochrany přírody. Walter Köhler je vášnivým cestovatelem, tím se nám otevírá celá škála dotazů na to, jak se to dělá jinak nebo stejně jinde ve světě.

Do mírně odlehčenějšího tónu dernisáže krásně zapadá vyprávění emeritního ředitele šumperského divadla Petra Krále o osobnostech českého divadla, kteří za jeho působení navštívili Šumperk. Nové krátké pásmo vzpomínek má název Hostovali u nás a dozvíte se z něj třeba to, komu se říkalo Šlechtic, jak se kdo choval, čím místní scénu obohatil, co požadoval a co se s nimi dalo zažít.

Po skončení programového bloku jsme požádali autora Jiřího Hanuše, aby nám přiblížil svou práci, výtvarné techniky i nástroje, které používá. Návštěvníci galerie tak budou mít možnost prohlédnout si matrice, vyzkoušet suchou jehlu nebo práci skoblinou pod vedením výtvarníka.

Jiří Hanuš (nar. 1981, Praha) patří k nejvýznamnějším osobnostem střední generace českých grafiků.

Po absolutoriu VOŠ grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova (2001 – 2003) nastoupil je studiu Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na PedF UK, KVV, které úspěšně ukončil v roce 2017 disertací na téma Detail v architektuře: Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy.

Za dobu bezmála dvaceti let se zúčastnil řady kolektivních výstav a několika výstav samostatných. Je vícenásobným laureátem celostátní soutěže Grafika roku, Ceny Vladimíra Boudníka a laureátem Ceny Sdružení českých umělců grafiků Hollar v rámci XXVI. Festivalu komorní grafiky za rok 2020. Od roku 2018 je členek SČUG Hollar. Vedle grafické tvorby se věnuje rovněž malbě a ilustraci.

Východiskem Hanušovy tvorby je recepčně estetický princip doplňovaný teoretickou průpravou. Na základě osobních preferencí si vybírá konkrétní architektonické objekty, v jejichž formách hledá a nalézá materiál pro vlastní díla. Ta jsou právě tak odrazem jeho hodnotově estetického postoje (inklinace k „moderní“ a současné architektuře), jakož i manifestací uměleckého chtění.

Jasně vyjevuje svou orientaci na samotnou hmotu a její strukturální formování, které vyvolává konkrétní psychologický účinek. Jeho téměř filosofické usilování podtrhuje užitá hlubotisková technika i absence barevnosti. Rezignuje na teoretická řešení její úlohy v architektuře. Neusiluje o prvoplánovou reprodukci „objektivně“ viděného, ani nutné prostředkování subjektivně vnímaného, či prožitého. Právě proto nejsou jím zachycované detaily jejich „fotografickým“, či „realistickým“ zpodobením. Odklon od takto naivního přístupu dokladuje už jeho vztah k médiu fotografie v rámci procesu tvorby. Není mu totiž ničím více než přípravným materiálem, který dále upravuje.

Jeho práce se nesou v duchu autonomního kompozičního řešení, které zakládá na pěti bodech – linearitě, rytmizaci, symetrii, kontrastu a tonalitě. Jejich prostřednictvím přetváří svůj prožitek z architektonické formy a jejích detailů v novou, nyní dvourozměrnou strukturu. Výsledkem je ojedinělá architektonická grafika nesená jakýmsi detailem v detailu.

Mnohdy zcela svévolně, po způsobu koláže, či montáže, zachází s konkrétními prvky. Dává vzniknout grafickým listům zachycujícím fantaskní prostory i neexistující architekturu, která divákovi nic nesugeruje, ale otevírá cestu jeho fantazii. Toto vtažení diváka do díla je neseno jeho striktním odlidštěním. Výsledkem je téměř scénografický efekt virtuálního prostoru, v němž se můžeme pohybovat i bez uvědomění si autorova vedení, čistě dle vlastního smyslu pro detail.

(výtah z kurátorského textu)

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Zveme vás na další program Eagle Gallery, průřezovou výstavu grafiky výtvarníka Petra Fialy, vernisáž se koná ve čtvrtek 16.3 2023.

Obchod s grafikou je během vernisáže otevřen.

Občerstvení i vína Znovínu Znojmo budou pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Ochutnávka bude připravena i z produktů lihovaru Family Distillery House s.r.o.

Pavilon – Kabinet fotografie a malého umění má zimní přestávku, otevíráme na jaře 2023.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto Tomáš Janíček (portréty Král, Hanuš, Koval)

Foto archiv autora, Tomáš Aberle, Lukáš Koval

Plakát, pozvánka grafik Jakub Karman

Mediace, web, FB Marian Koza