Rumunská umělkyně Rada NIŢĂ (1989) pochází z významného města Cluj – Napoca, které je kulturním centrem rumunského Sedmihradska. Ve svém rodišti absolvovala studium na Universitatea de Arta si Design Cluj – Napoca na Katedře grafického umění. Vzdělání si doplňovala na stážích na Akademii výtvarných umění Eugeniusse Gepperta ve Vratislavi, o dva roky později absolvovala další stáž u profesora Przemyslawa Tyszkiewicze na stejné akademii. S jejími grafikami jsme měli možnost se setkat již na tematických výstavách v Eagle Gallery, a to „E. A. Poe – Havran/Raven“ (2017) a „Labuť/Swan“ (2018).

Moje díla do značné míry odrážejí můj hluboký zájem o rumunský a slovanský folklór, mytologii, zvyky. Zaznamenávám některé vlivy ze středověkého umění a starých rukopisů. Souhra kulturních světů utváří velmi osobní, subjektivní bestiář a tímto způsobem zkoumám, jak lidové přesvědčení a zvyky stále rezonují se současným uměním.
(Rada Niţă)

Rada Niţă ve svém díle navazuje na představy o imaginárních bytostí, které již známe z antické kultury. Tato fantazie ovlivnila i řadu literárních prací. Určitě můžeme jako příklad jmenovat Homérův epos Odyssea, kde jsou zachyceny různé nejrůznější pozemské i mořské bytosti či nestvůry. Ve svých grafických listech Rada aplikuje myšlenky jak antických, tak i středověkých představ o podivných stvoření. Je důležité zdůraznit, že tento obsahový přístup ke grafice je doplněn velmi silným citovým vztahem umělkyně k rumunským a slovanským tradicím. Významná rumunská spisovatelka Simona Sora o umělecké výpovědi Rady Niţă napsala: „Mezi vznešeným prostorem obývaným spirituálními domy a lesními dívkami a mytologickou osobitou romancí je umění Rady Niţă postaveno na křehké hranici mezi záhadou a přeludem. Odtamtud vycházejí obraz vlastní úzkosti a obraz vlastní bázně.“

Její dílo bylo představeno na dvou samostatných výstavách v Bukurešti a Cluj-Napoca. Na 18 skupinových výstavách představila své dílo nejen v Rumunsku, ale i v Polsku, Bulharsku, Litvě, Portugalsku, Itálii, Srbsku, Rusku a České republice. V roce 2015 získala čestné uznání na III. Mezinárodní soutěži Ex libris pro mladé umělce ve Vladimíru (Rusko) a plaketu za grafickou práci v hlubotisku na I. Mezinárodní výstavě Ex libris v Subotici (Srbsko).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie