Petr Minka (1961) se narodil v Ústí nad Labem. Nejprve se věnoval ryteckému řemeslu a následně absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara v Praze (1981 – 1986). V jeho díle můžeme najít vedle volné grafiky, ex libris, knižních ilustrací také malířskou tvorbu. V grafické práci se převážně zaměřuje na techniku suché jehly a leptu. Tyto techniky mu umožňují vytvořit dílo s velikou precizností a přesností kresby, ve které dokáže dokonale propracovat jemnost tvaru a jeho detailu. Svou dokonalost uměleckého přednesu také dokládá velmi perfektním a kvalitním zpracováním textu a kaligrafie, jimiž obohacuje některá díla.

Své myšlenky uměleckého projevu představuje na řadě portrétů významných osobností české i světové kultury, které jsou prezentovány zejména v ex libris. Dalším souborem námětů, které ovlivnily jeho dílo, jsou motivy z mytologických a biblických příběhů. Vysokou kvalitu jeho prací dokládá jeho účast na výstavách v zahraničí (Itálie, Slovensko, Polsko, Švýcarsko, Rusko, USA, Belgie, Portugalsko).

Petr Minka nám předkládá něžnou podobu grafického díla, snad by se dalo říct, že poetičnost vyjádřená nejen námětem, ale i kreslířskou jemností je jakousi němou poezií, kterou vnímáme okem, srdcem a myšlenkami. Všechny tyto jemnosti nakonec vytvoří v našich pocitech harmonickou úměrnost.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie

Tycho Brahe Marcus Tullius Cicero Paris a Helena