Dušan Kállay (1948) je významným představitelem slovenského výtvarného umění. Do své tvorby zahrnuje vedle klasické grafiky také ex libris, tvorbu poštovních známek, knižní ilustraci, malířskou tvorbu, grafický design a animovaný film. V letech 1966 – 1972 absolvoval studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliérech prof. Vincenta Hložníka a prof. Jána Želibského. V současné době sám působí jako profesor na téže škole, kde vede Ateliér volné grafiky a ilustrace.

Charakterizovat tvorbu Dušana Kállaye není tak zcela jednoduché. Jeho práce je postavena na imaginaci a kompozici velkého počtu prvků kde každý detail má diváka inspirovat k samostatnému výkladu uměleckého díla, kde prostor vnímání jeho grafických prací se stále otvírá a nemá konce. Dušan Kállay dokázal také ve svých pracích dokonale zobrazit myšlenkový odkaz významných autorů dramatické literatury.

Zejména soubor grafických ilustrací k dílu Williama Shakespeara „Hamlet” zachycuje tragédii tak, aby mohl v kompozici vlastního obrazotvorného procesu myšlenek nabídnout divákovi tajuplnost vnímanou vlastními city. Už samotné grafické listy jsou nádherným přednesem divadelního dramatu, které dokazují opravdového ducha a lidskost hlavní postavy. V grafickém vyjádření tohoto renesančního díla pomáhá Dušan Kállay pochopit, co všechno hlavní postava tragédie sděluje. Pomáhá pochopit tragickou osamělost, ale také vnitřní lidskou konfrontaci vlastní síly a slabosti. Při pohledu na Kállayova díla se dostáváme do zvláštní atmosféry vlastní osobnosti, v níž se rozšiřuje svébytný svět. Snad bychom mohli konstatovat, že Dušan Kállay není jen grafik, ale „stvořitel”.

Velmi krásně charakterizoval grafické dílo tohoto umělce na jedné vernisáži RNDr. Karel Žižkovský: „Profesor Dušan Kállay se snaží a jeho snažení je korunováno úspěchem. Nachází nevídané, objevuje komplikovaná zákoutí v prostoru věčnosti, zaznamenává je na svých obrazech i grafických listech. Jednotlivé příběhy pak dokazují, že chodí přítomným světem s otevřenýma očima, vyzbrojen talentem a citlivou duší. Talent je nutný, aby dílo bylo mimořádné, a Kállayovo dílo je vskutku na hranici dokonalosti. Každý grafický list dosvědčuje, že ovládá dřevoryt, litografii i barevný lept. Je důkazem promyšleného záměru, je důkazem, že kresba patří k umělcovým přednostem, je důkazem virtuózního zpracování celé plochy bez prázdných prostorů. Děj se odehrává od kraje ke kraji tiskové desky, nic není přidáno zbytečně, vše se vším souvisí, má svůj význam, podtrhuje náladu, provokuje pozorovatele, nutí diváka přemýšlet, hledat, nacházet.“

Během své umělecké dráhy získal Dušan Kállay několik ocenění. Mezi jinými můžeme jmenovat: Zlaté jablko na Bienále ilustrací v Bratislavě (Slovensko, 1973 a 1975), Cena H. Ch. Andersena v Oslu (Norsko, 1988), Cena UNICEF Award, Bologna Book Fair (Itálie, 1992), Grand Prix na Drugi hrvatski bienale ilustracije, Zagreb (Chorvatsko, 2008), Grand Prix na Výstavě VIPA ve Vídni (Rakousko, 2009), Grand Prix na Zlato pero Beograda (Srbsko, 1999), Osterreichische Kinder und Jugendliteratur v Klagenfurtu (Rakousko, 1995), Grand Prix de ľart philatelique v Bruselu (Belgie, 2011), Bilderbuchpreis der Stadt Troisdorf (Německo, 1986), Isola Sentinella Prix na Trienále Europa del Incisione v Grado (Itálie, 1981).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie