Jaroslav Minář (*1946), rodák z Postřelmova svou uměleckou tvorbou zasahuje do oborů malby, volné a užité grafiky a sochařství. Nejvíce věnuje svůj talent užité grafice, kde se specificky zaměřuje na téma ex libris.

Hlavním myšlenkovým prostředkem k vyjádření uměleckého konceptu díla je síla symbolu postaveného na poetice. Tím se dostává jeho dílo na plochu, jejíž hranice jsou vytvářeny mezi expresionismem a surrealismem. Jeho expresivní projev používající výrazné symbolické znaky zdůrazňuje až psychologické momenty námětu. Jeho umělecké dílo vychází přímo z duše a velmi citlivě předkládá dílo protkané nadsázkou, která právě pomáhá ke stupňování výrazu. Symbolická stránka jeho grafického díla se neopírá pouze o definici stylu. Umělecké dílo v jeho podání má daleko širší výraz, a to dotáhnout dílo do jednoznačného projevu vlastního poetického sdělení. V díle Jaroslava Mináře má symbolika veliký význam k pochopení poetické stránky námětu. Nejprve nutí diváka vnímat své dílo i drobnou grafiku v její obsahové celistvosti. Zde se právě projevuje účinek rozmanitostí ovlivňujících fantazii pomocí jednotlivých detailů a částí. Teprve až následně si divá tvoří vlastní odpovědi a dotváří svou vlastní polohu poetiky, lyriky, logických vazeb, které srovnává s osobní zkušeností. Není to lehké, takto, doslova, analyzovat představené dílo, ale výsledek nás velmi mile překvapí. Z díla Jaroslava Mináře jednoznačně vyplývá, že rozličné jednotlivosti tvořící kompozici přednáší smyslovou tvářností a dosahuje tak velmi významného myšlenkového koloritu a prožitku.

Během své kariéry realizoval 35 samostatných výstav (Postřelmov, Šumperk, Olomouc, Praha, USA a další), dále své dílo prezentoval i na 38 společných výstavách (např. Praha, Ostrava, Šumperk, Olomouc, Rakousko). V zahraničí je svým dílem zastoupen v řadě soukromých sbírek i státních institucí, do bohaté škály jeho zastoupení můžeme zahrnout například Argentinu,  Austrálii, Belgii, Čínu, Dánsko, Francii, Holandsko, Chorvatsko, Itálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Kuvajt, Kypr, Mexiko, USA a mnoho dalších.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie