Grafik Tomáš Hřivnáč se narodil v Praze 1. listopadu 1959. Svou dráhu umělce začal studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, které ukončil v roce 1979. Největší rozsah jeho práce zahrnuje obor grafika, v němž se projektuje do umělecké výpovědi formou volné grafiky a ex libris. Nejvíce se zaměřuje na grafickou techniku suché jehly, ovšem ojediněle se pouští i do mezzotinty a leptu, které zpravidla doplňují jeho nejužívanější techniku suché jehly. Vedle grafický prací se v jeho tvorbě nacházejí i malířská díla (olejové a akvarelové malby) a v neposlední řadě kresba. Od roku 1999 je řádným členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.

Své práce představil na řadě výstav jak v České republice, tak i v zahraničí. Jen mezi léty 1984 – 2011 uspořádal 104 autorských výstav a zúčastnil se 206 společných výstav. V zahraničí vystavoval v Německu, Japonsku, Tasmánii, Velké Británii, Dánsku, Rakousku, USA, Francii, Slovensku, Brazílii, Holandsku, Norsku, Jugoslávii, Belgii, Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře, Itálii, Španělsku a Ecuadoru.

Nejstěžejnějším tématem jeho tvorby je žena, kterou přímo oslavuje. Motiv ženy, který představuje převážně v kompozici aktu, je doslova obestřen tajemnou krásou, lidskostí a až lyrickou poetičností. Umělec tím dosahuje přednesu, který nás vede k pojímání motivu jako právem idealizovaného objektu. Ve tvarovém pojetí se Tomáš Hřivnáč drží realistického přednesu a zcela se vyhýbá záměrné deformaci tvarů. Expresivnost jeho grafiky se výrazně projevuje střídáním částí kresby, kde spojuje tvary do celků, na něž navazují části, které doplňují projevenou myšlenku lehkou lineární kresbou.

Důležitým prvkem umělcova projevu je možnost rozprostřít dynamičtější projev střídání šedých a černých stupňů výrazovosti. Právě pro tuto možnost rozehrát dynamičtější a expresivnější dojem si snad Tomáš Hřivnáč vybral techniku suché jehly. Vyplývá to ze skutečnosti, že žádná jiná grafická technika (tisku z hloubky) neumožňuje vytvořit sytě tmavou až černou plochu, pouze možnost šrafování u suché jehly tuto příležitost dává. Pokud vezmeme v potaz skutečnost, že některé práce doplňuje i technikou mezzotinty nebo leptu, můžeme, bezpochyby konstatovat, že si tak Tomáš Hřivnáč vytvořil vlastní nenapodobitelný styl umělecké výpovědi.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl

 

do-sebe flamenco