„Tvořím zejména exlibris a volnou grafiku. Mými inspiračními zdroji jsou především ženy ve všech proměnách a relacích, antická kultura, poezie, secesní umění, religiózní témata a středověká mystika. Rovněž jsem inspirován četbou knih; většina vytvořených grafik koresponduje s konkrétními díly umělecké literatury.“
(Jan Černoš)

Vrchlabský rodák Jan Černoš (1982) je v současné době aktivním grafikem a učitelem na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové, kde také žije a tvoří. Sám společně s Ondřejem Tůmou již jako studenti gymnázia založili surrealisticko-dadaistickou skupinu „Čertům“. V roce 2007 promoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je členem Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze a členem Unie výtvarných umělců České republiky.

Převážná většina grafických listů utváří jemný pocit klasického a humanitního ideálu kultury starověkého Řecka. Výtvarný přednes grafických motivů divákům umožňuje číst myšlenky, na jedné straně o ideálním principu dokonalosti, vyrovnanosti a harmonie, na druhé straně drama směřující k uvolněnému lidskému dobrodružství. Ovšem návaznost pouze na kulturu starověkého Řecka nás může uzavřít v myšlenkách, které nás dovedou k principům antické kulturní tradice, čímž jednoznačně poznáme v grafickém projevu autora etické a filozofické poslání. Bezpochyby nelze se jen opírat o starověk, protože humanistický projev uvedených grafických prací může přesáhnout k úvaze jakéhokoli druhu, ovšem jen s podporou humanistického základu, který je jednoznačným myšlenkovým bodem uměleckého díla Jana Černoše.

Svá grafická díla vytváří technikou tisku z hloubky, zejména používáním grafických technik leptu (čárový lept, vykrývací technika, tečkovaný lept, barevný lept), suché jehly (kresba do štočku je vyrývána jehlou místo rydlem), mezzotinty (měděná deska je ručně rovnoměrně zdrsněna v ploše ozubenou kolíbkou – skoblinou), akvatinty (štoček pokrytý jemnou vrstvou roztaveného pryskyřičného prášku, je po kresbě rudkou, tužkou nebo perem zaleptán) a rytiny (technika, při níž je zpravidla užíván měděný štoček).

Své dílo představil na mnoha společných výstavách jak v českém prostředí, tak i v zahraničí (např. Polsko, Řecko, USA, Turecko, Čína, Belgie, Taiwan, Egypt, Portugalsko, Rusko, Itálie, Indie apod.). Mezi léty 2003 – 20017 prezentoval své grafiky na 14 samostatných výstavách, tři výstavy byly realizovány také v zahraničí – Frederikshavn Kunstmuseum (Dánsko, 2010), Heraklion, Xotaris gallery (Řecko, 2016), Anrverpy, „What a wonderfull life“ (Belgie, 2017). V roce 2013 získal první místo v Mezinárodní grafické soutěži Bodio Lomnago, na téže soutěži získal v roce 2015 cenu poroty. V roce 2016 získal čestné ocenění v Guang Zhou v Číně. Participuje na mezinárodních grafických kongresech (Německo, Rakousko, Itálie, Anglie, Řecko, Polsko).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie