Grafik a malíř Jiří Brázda (1952), žijící v Poděbradech, je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze (1967 – 1971) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1973 – 1979), kde studoval v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Mikuly. Během své tvůrčí činnosti představil svá díla na řadě výstav, jak v českém prostředí, tak i v zahraničí, jen mezi lety 1986 – 2011 můžeme dokumentovat jeho účast na více jak sedmdesáti výstavách.  Uměleckou kvalitu jeho tvorby potvrzuje i řada zahraničních ocenění v Německu, Polsku, Dánsku, Belgii, Kanadě atd. Zastoupení autorových obrazů a grafik je součástí řady soukromých sbírek.

Svá jednotlivá díla představuje jako samostatné drobné příběhy. Nabízí krátký pohled do intimity, jenž se může stát předehrou k něčemu podstatnému a zásadnímu, co teprve sám divák ve své invenci myšlenek a citového spojení může dotvořit. Tyto malé příběhy jsou velmi citlivým pohlazením, kterého autor dosahuje zejména intenzitou výrazu díla.

Nelze si nevšimnout, že hlavními představiteli příběhů jsou motivy ženy, která je nositelkou symbolické podpory námětu. Právě tato skutečnost se stává hlavním inspirativním momentem spojení symboliky a grafické virtuozity.

Symbolická stránka jednotlivých děl je podána velmi křehkým a lehce vnímatelným přednesem. Autor dokázal pojmenovat pocity a hodnoty člověka, nesnaží se vzbuzovat pompéznost nebo přebujelou velikost myšlenky sdílené v díle. Jednoduše říká, že jsou věci v intimním prostředí člověka, které mají i svou intimní zákonitost. Prostě nelze na jedné straně trpět a radovat se. Člověk nejprve musí získat prožitek konkrétních obsahů a hodnot a potom má možnost otevřít svůj svět.

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie