Aukce obrazů Güntera Hujbera
Listopad 9 /2017 v 19:00 hod.POD ZÁŠTITOU MĚSTA ŠUMPERK

  

Dovolujeme si vás pozvat na dražbu osmi obrazů výtvarníka Gūntera Hujbera, která se koná dne 9. listopadu 2017 v 19:00 hodin v prostorách Eagle Gallery v Šumperku, Nemocniční 8a.

Tyto obrazy byly vytvořeny v Šumperku 10. června 2017 během Dne Zábavy a veteránů v srdci města Šumperka. Na podklad, připravený v ateliéru umělce, se v červnu na náměstí tvořilo, otiskovalo i malovalo, a to nejen Gūnterem Hujbrem, ale i přihlížejícími diváky. Výsledných osm deskových obrazů vzniklých touto kombinovanou technikou má rozměry 130×90 cm. Vy si je můžete prohlédnout na fotografiích, na webu i přímo v galerii. Od počátku mají tyto obrazy svůj příběh i poslání. Tímto posláním je aukce, jejíž celý výtěžek bude darován společnosti Šance –  a ta jej následně použije na zlepšení životní úrovně dvou rodin s nemocnými dětmi.

     
Günter Hujber při malbě obrazů na nám. Míru v Šumperku

Günter Hujber

Setkáváme se s umělcem, který se během své pouti uměleckým světem dotýká všeho, co mu umožní vyjádřit myšlenku v intimní rovině vnímání. Připomíná Morfea, antického boha snů, který našemu niternému osobnímu světu pomáhá vytvářet v prostředí osobní obraznosti pocit naplnění a harmonie, který nemá hranice. Jeho cesta k umění nebyla přímá a jednoznačná. Narodil se v Šumperku (1966). V současné době žije ve Velkých Losinách. Vystudoval strojní fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Studijní zaměření sice neformovalo jeho umělecký zájem, přesto se během pobytu na brněnské fakultě motivoval k prvním uměleckým projevů. Je nutné dodat, že se musel sám vypořádat se skutečností, dosáhnout umělecké a tvůrčí kvality. Jednoznačně se zařadil mezi umělce – autodidakty. To ovšem nesnižuje jeho osobní schopnost dosahovat invenčního přístupu jak k formální stránce díla, tak i k jeho obsahovému vyjádření. V jeho případě je autodidaktický exkurz do umění velikým přínosem. Každým svým krokem se víc a víc přiblížil ke svému vlastnímu snu, a to ke grafice. Svou invenci projevuje i v jiných oborech výtvarného umění – zpočátku to byla kresba a malba, později rozšířil svůj repertoár o koláž, asambláž a plastiku. Svými básněmi zasahuje i do literárního umění, můžeme u něj nalézt projevy alternativní filmové tvorby, v neposlední řadě se projektuj i do hudebního umění tvorbou scénických kompozic.

Petr Mertl

Je duší této charitativní akce, organizátorem i šumperský podnikatelem. Jeho rodinná firma Spodní prádlo Mertl je zaměřena na prodej dámského, pánského a dětského spodního prádla. Tato firma byla založena 1. 12. 1998 a letos slaví 19. rok svého působení. Stala se vyhledávanou a oblíbenou prodejnou, založenou především na spokojenosti zákazníků, kvalitě zboží a profesionalitě proškoleného obsluhujícího personálu.  V jejím sortimentu najdete přední české i zahraniční značky, z nichž pro některé po dlouholeté spolupráci jsou i partnerskou prodejnou. Na prodejní ploše 110 m2 je pro Vás připraven široký výběr zboží. Podprsenky – vyztužené Push-Up, nevyztužené, sportovní, zmenšovací – zaměřené na velké velikosti. Také dnes žádané funkční i stahovací prádlo, různé soupravy, korzety, košilky. Pro pány je možné vybrat trenkoslipy, slipy, nátělníky, nebo i klasické trenýrky.  Dámská, pánská i dětská pyžama, župany, domácí komplety, punčochové zboží. Také nabízíme pro těhotné a kojící maminky velký výběr podprsenek anti alergenních materiálů. Celoročně vedeme plavky dámské, pánské i dětské.  Prodejnu můžete navštívit na náměstí Míru 26, v Šumperku u radnice, nebo na facebookových stránkách Spodní prádlo Mertl, nebo na www.pradlo-mertl.cz.

Eagle Gallery

Eagle Gallery se soustředí na autorské výstavy výtvarného umění, především grafiky. Jejím cílem je trvalé zpřístupnění galerie široké veřejnosti, školám, společnostem a hlavně milovníkům umění. Eagle Gallery je vytvořena jako prostor vícežánrového setkávání na pozadí klasicky vytvořeného kabinetu grafiky. Zakládajícími členy jsou Eagle Technics s.r.o. v partnerství s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Šumperku, kteří se rozhodli vyhledávat a oslovovat autory, adjustovat a vystavovat umělecká díla – a současně zajišťovat rozšiřující program – autoři jsou vyzývání k odhalení a přiblížení své tvorby jinak, než pár slovy na vernisáži. Rámcovým programem výstav jsou vernisáže s performancí, moderované autorské večery, workshopy výtvarných technik autora i dernisáže.

Šance Olomouc o.p.s.

Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. Toto občanské sdružení vzniklo na hemato-onkologickém oddělení 21B Dětské kliniky FN v Olomouci v roce 1992 a u jeho zrodu stáli lékaři a zdravotní sestry společně s rodiči a příbuznými dětí s poruchou krvetvorby. Jaké jsou cíle a poslání Haimy? Je to vedení dítěte a jeho rodiny celým průběhem nemoci, pomoc lékařskému pracovišti k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení, vybavení lůžkové části účelovým nadstandardem, naplnění volného času dětí na oddělení za pomoci učitelů, maminek a výtvarníků, pořádání společenských a kulturních akcí, každoroční rekondiční pobyty v přírodě pro děti procházející dlouhodobou rekonvalescenci, podpora institucí a organizací podílejících se na léčení hemato-onkologických onemocnění, pomoc registrům dárců kostní dřeně, publikační a informační činnost Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky  nemocných dětí, o.s. Ke změně názvu organizace z Haimy  na Sdružení Šance se uskutečnilo v roce 1997.  Cíle a poslání jsme rozšířili o několik nových bodů, tedy cíle a poslání Šance: humanizace hemato-onkologického oddělení, pomoc nemocným dětem v době pobytu na oddělení a usnadnění návratu do běžného života, naplnění volného času všem hospitalizovaným dětem a provoz dětské galerie • jednorázovou finanční podporu rodinám po léčbě dítěte na rodinnou rekreaci, sociální pomoc rodinám v době léčby (placení poplatků za hospitalizaci, doplatek za léky), tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty, podpora dalšího vzdělávání zdravotnického personálu, organizace humanitárních akcí a sbírek: Vánoční hvězdy, Adventní věnce, Dětský den v Tovačově, Děti dětem v Otrokovicích, koncerty a jiné, zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem, podpora rozšiřování registru dárců kostní dřeně v Plzni, pořádání víkendových pobytů, vánočních setkání a výstav, šíření osvěty cílem lepší informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí • organizace humanitárních akcí a sbírek: Vánoční hvězdy, Adventní věnce, Dětský den v Tovačově, Děti dětem v Otrokovicích, koncerty a jiné, podpora a spolupráce s Laboratoří experimentální medicíny, nadací Rakovina věc veřejná, spolupráce s projektem Můj nový život, členství a spolupráce se světovou organizaci ICCCPO. Šance Olomouc o.p.s. Šance Olomouc kontinuálně navazuje na činnost Sdružení Šance od 1. 1. 2014. Zkrácení názvu a změna právní formy se uskutečnila na základě změny zákonu o sdruženích v roce 2013. Tím vznikla možnost transformace na jinou právní formu bez ztráty historie, IČ, účtů a svých cílů a poslání.  Šance se stala obecně prospěšnou společností a své služby nabízí především hematoonkologiky nemocným dětem a ve prospěch pacientů Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a jejich rodin:

 • humanizace nemocničního prostředí
 • zajištění zdravotnických pomůcek, přístrojového, technického a jiného vybavení v nemocnici i v domácí péči
 • sociální a další pomoc pacientům a jejich rodinám
 • organizace volnočasových aktivit pacientů
 • organizace ozdravných a rekreačních pobytů pacientů a jejich rodin
 • podpora spolupráce pacientů, jejich rodin a zdravotnického personálu
 • podpora vzájemného setkávání pacientů a jejich rodin
 • organizace a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí
 • osvětová činnost směrem k veřejnosti
 • organizace veřejných sbírek
 • podpora lékařské vědeckovýzkumné činnosti
 • podpora dalšího vzdělávání zdravotnického personálu m) podpora registru dárců kostní dřeně

Zakladatelem a čestným předsedou je přednosta Dětské kliniky prof. MUDr. Vladimír Mihál, Csc.

Kontakt:
Dětská klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
E-mail: sance@sancecz.org
Web: www.sancecz.org
Tel.: 585 854 476, 777 328 099
Číslo účtu: 53839811/0100

Představujeme vám, pro koho je určený výtěžek dražby obrazů

Martin Frelich

Jsme čtyřčlenná rodina, žijeme v domku nedaleko Prostějova. Maminka je původně zdravotní sestrou, tatínek se živí jako programátor a mimo jiné nás spojují naše děti – Martínek (*2001) a dvouletá Adélka (*2015). V půlce října 2015 jsme si vyslechli nepříjemnou zprávu – Martínek trpí akutní leukémií.   V tu chvíli jakoby pro nás život skončil, to přece nemůže být pravda, to se nemůže stát zrovna nám, lékaři se museli splést, proč zrovna my, proč zrovna náš syn… První týden ve Fakultní nemocnici v Olomouci byl ve znamení špatných zpráv, kdy probíhalo podrobné vyšetření, o jaký druh leukémie vlastně jde. Situaci jsme vnímali jako beznadějnou a při každé návštěvě lékaře na nemocničním pokojíku máte chuť říci „a dost, já už neunesu žádnou špatnou právu, já už nechci dál!“. Ale když vidíte vlastní dítě bezvládně ležet na posteli „omotané“ tisíci hadičkami a drátky, tak se prostě musíte vzchopit a začít z plných sil bojovat, hlavně psychicky. Následující dny v nemocnici byly nesmírně vyčerpávající. Spousty plešatých dětí od kojenců po osmnáctileté lidičky. Nicméně doufáme, že první rok a půl byl nejhorší a pokud to půjde vše podle plánu, je možnost úplného vyléčení. Aktuálně se Martínek nachází ve fázi tzv. udržovací chemoterapie a nyní má možnost být více doma než v nemocnici, dosud tomu bylo naopak. Celá situace je komplikována tím, že Martínek se narodil s Downovým syndromem (mentálně je zhruba na úrovní šestiletého dítěte) a vyžaduje celodenní péči. Tu do onemocnění zajišťovala maminka, která kvůli tomu přišla o práci a tatínek zatím zajišťuje chod rodiny finančně. Na aktivní léčbu (od října 2015 do prosince 2016) musel táta nastoupit s Martínkem do nemocnice, protože mamka ještě kojila Adélku a nemohla tedy být s Martínkem vzhledem k probíhající chemoterapii hospitalizovaná. Táta musí odbíhat z nemocnice do práce jen na poloviční úvazek s tím, že může pracovat i z nemocnice a čerpat vymoženosti řádné dovolené na zotavenou, náhradního či neplaceného volna, nebo střídání se rodičů v nemocnici. Nyní je Martínek ve fázi udržovací chemoterapie a to znamená sice menší část pobytu v nemocnici, ale za to častější dojíždění na pravidelné kontroly do FN Olomouc.

Martínek a celá rodina jsme byly před léčbou příznivci aktivního odpočinku ve spojení s karavaningem. Ke společné zálibě vedeme i naše děti, kterým „domeček na kolečkách“ poskytuje volnost a svobodu. Před léčbou jsme  projezdili celou republiku, hlavně výlety do přírody, šumění lesa, zurčení potůčku nebo hlaholící vítr po hřebenech hor nám přinášely a přináší velkou pozitivní energii a klid v duši a toho jsme se museli vzdát po dobu léčby. Martínkovi, ale i nám, tato přírodní relaxace moc chybí, ale kvůli náročné léčbě a zhoršení pohyblivosti Martínka musíme na tyto aktivity ještě počkat. Nicméně, velkým motorem celé rodiny je přání, že se Martínek uzdraví a zase si budeme užívat přírody a volnosti a opět budeme naslouchat uklidňujícímu hlasu přírody.

Tato těžká životní situace nás všechny přinutila doslova si sáhnout až na dno a to jak psychicky tak i fyzicky. Poskytnuté peněžní dary bychom chtěli použít na financování léčby a každodenních potřeb Martínka, na čističku vzduchu do bytu a úpravu Martínkova pokojíčku.

S velkým poděkováním rodina Frelichova

Vašek Vrána

V rodinném domku v Olomouci – Holici žijeme již devět let. Začala bych nejmladším členem rodiny, tím je syn Vašík. Vašík je z druhého plánovaného těhotenství, narodil se jako zdravé miminko. Nicméně postupem času jsme začali zjišťovat, že něco není v pořádku. Nastoupil do jesliček a poté do speciální školky, kam chodil moc rád. V říjnu 2015 byl Vašíkovi diagnostikován dětský autismus spojený s mentální retardací. V pěti letech nosí celodenně pleny. Nemluví, komunikujeme pomocí kartiček – reálných obrázků předmětů. Vyžaduje neustále přítomnost dospělé osoby i při běžných denních činnostech.

V únoru 2016 pak přišla další rána… Vašík onemocněl leukémií. Kombinace těchto dvou onemocnění je nesnesitelná. Vašík nechápe, proč musí dodržovat izolační režim, nosit roušku. Proč třeba nesmí jezdit autobusem. A spoustu jiných omezení, která pořád trvají i nyní.

Dalším členem naší rodiny je dcera Ivuška. Má sedm let a navštěvuje druhou třídu ZŠ v Holici. Ráda tančí, maluje si a chodí na procházky. Táta, Václav, pracuje jako policista. Máma, Helena je zdravotní sestra. Momentálně bez zaměstnání, jelikož pečuje o Vašíka 24 hodin denně. Zajišťuje péči o PEG – hadičku, kterou se Vašík krmí, z důvodu zhoršeného příjmu běžné stravy. Doprovází jej 2 krát týdně na proplachy centrálního žilního katétru do nemocnice na ambulanci odd. 21B FN. A posledním členem naší rodiny je pes Albi – americký staford. Ten bydlí venku na dvorku. Nicméně je nám rozptýlením a potěšením v denní rutině.

„Zdraví je nástrojem Štěstí!“

S pozdravem Vránovi

Obrazy pro dražbu v aukci


Günter Hujber, Dlouhá slunečná noc nad Antarktidou


Günter Hujber, Geometrická romance vína a Kaviáru


Günter Hujber, Pozdní večeře Jacksona Pollocka


Günter Hujber, Poslední sluneční uhlíky


Günter Hujber, Slavnost červeného draka


Günter Hujber, Starosti malého skorodelfína ztraceného v Gíze


Günter Hujber, Posledních pár střepů podzimní duhy


Günter Hujber, Zapomenuté brusle

Technické podmínky dražby

Vyvolávací cena každého jednotlivého obrazu je stanovena na částku 5.000,- Kč, i když jeho skutečná tržní cena je několikanásobně vyšší. Příhoz bude činit 1.000,- Kč. Vydražená cena je konečná, aukční síň prodává díla v komisním prodeji bez poplatků.

Obrazy můžete dražit osobně, v zastoupení i telefonicky s pomocí naší asistentky. Můžete si je po vydražení ponechat, dále darovat nebo věnovat soukromé osobě či instituci dle vašeho uvážení. Celá dražba bude provedena dle aukčního řádu, zveřejněném na webu provozovatele. Upozorňujeme pouze, že po vydražení samozřejmě nemusíte platby provést ihned, ani obrazy si nemusíte v den dražby odvážet. Nicméně, vydražením je uzavřena závazná kupní smlouva.

Kontakt:
Eagle Gallery
Nemocniční 1056/8a
787 01 Šumperk
Tel.: +420 777 700 740
E-mail: info@eaglegallery.cz
Web: www.eaglegallery.cz