Zveme vás na dernisáž výstavy PŘIJATÁ VÝZVA výtvarnice Jany Kotschové
4.11.2021 v 19:00 hod.Uběhlo to, zavíráme výstavu  PŘIJATÁ VÝZVA. Její slavnostní dernisáž proběhne v Eagle Gallery za osobní účasti autorky Jany Kotschové ve čtvrtek 4.11.2021 v 19 hodin. Připravili jsme pro vás hudební program, představíme vám našeho hosta a máme pro vás ještě jeden dernisážový bonus.

Výstava prezentuje konvolut několika desítek grafických listů, které se takto uspořádány dostávají na veřejnost vůbec poprvé.  Jejich autorkou je šumperská rodačka Jana Kotschová (nar. 1959). Zručná kreslířka a ilustrátorka, jež získala základy umělecké praxe pod vedením Lubomíra Bartoše, zvolila techniku suché jehly. Vystavované práce vykazují tematické sepjetí s autonomní polohou její kreslířské tvorby, z níž přebírá celý itinerář obrazových elementů fauny a flóry, který se zálibou opakovaně studuje. Dominují mu květy, plody, listoví stromů a keřů, objevuje se na nich hmyz, plazi, mořští živočichové a jejich schrány. Jde o reflexi smyslové orientace na vizuální kvality přírody rodného kraje i exotických destinací.

Velkým osobním přítelem a uměleckým souputníkem jí byl Jaroslav Minář. Dnes vytváří kvazisurrealistické kompozice, které fungují buď samy o sobě, nebo se, doplněny o lidskou figuru, stávají matérií pro rozličné personifikace, alegorie, ilustrace či ex libris. Dle svého určení se přechylují na výrazové škále od dětsky líbivých, přes melancholicky trpké až k eroticky dráždivým. Dědictví kresby se manifestuje i ve stylové rovině. Je zjevné v důrazné linii figur/aktů, nejčastěji ženských, které kontrastují se strukturou rostlinných a živočišných forem, jež si ve svém detailním propracování nezadají s tradičními, kolorovanými ilustracemi z herbářů 19. století.

V rámci regionální výtvarné tradice má dnes Jana Kotschová jasnou pozici. A to nejen v návaznosti na výše zmíněné osobnosti, které umožňují vždy pouhé vřazení, či přiřazení, ale v prvé řadě dík vlastní tvorbě. Ta vypovídá především o ní a představuje ji jako svébytnou autorku schopnou oslovit vkus domácích i zahraničních sběratelů. Grafická část jejího díla je důsledkem přijetí konkrétní výzvy a jako taková předkládá řadu výzev budoucích – formálních i technických – které spoluurčují její směřování do budoucna.

Kurátorský text a fotografie díla Lukáš Koval

V rámci cyklu Osobnosti regionu přijala naše pozvání paní Renata Lintnerová. Dlouho jsme ji přesvědčovali, až svou účast přislíbila. Budete mít tedy možnost osobně poznat člověka, který má na starosti nejen veškerou reklamní grafiku v Eagle Gallery, ale především vykonává činnost manažera pracovně tréninkového programu komunitního centra Klub Art13 – spolu v umění. Centrum vzniklo a pracuje v Brně pro to, aby pomáhalo osobám s mentálním handicapem a jejich rodinám. Tvoří veřejně prospěšný projekt, na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva. Přijďte si poslechnout, jak příznivě na koncentraci, zručnost a pozitivní myšlení působí arteterapie a dramaterapie.

Kulturní program dernisáže výstavy bude v podání talentovaných žáků místní Základní umělecké školy, kteří společně představí nástroj, který ještě v Eagle Gallery slyšet nebyl. Skladby pro trubku vybral a žáky připravil Stanislav Bartošek a s klavírním doprovodem Josefa Macka vystoupí pod vedením Tomáše Bartoška. Těšíme se, že žestě ozvláštní a dokreslí atmosféru v galerii.

Dílo odborně zhodnotí, rozebere a vám všem představí hlavní kurátor galerie Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Občerstvení bude jako vždy galerií připraveno, s vínem společnosti Znovín Znojmo, navíc můžete být účastni malé ochutnávky produktů místního lihovaru Family Distillery House.

Obchod s grafikou je v rámci vernisáže otevřen.

Následující a probíhající akce:

Oldřich Jelen – Galerie Fabrika, Kabinet grafiky, vernisáž ve čtvrtek 25.11.2021

Ivan Fíla – BIJAV – Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, výstava prodloužena do 31.10.2021, poté Pavilon plánovaně uzavřen na zimní sezonu. Těšíme se v dubnu.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto T. Aberle, L. Koval, archiv autorky

Plakát, pozvánka relin.cz Mediace M. Koza