Výstava Jindřicha Štreita s názvem Být doma v Pavilonu Eagle Gallery
18.08.2022 v hod.Ve čtvrtek 18.srpna.2022 byla bez vernisáže otevřena v Galerii Pavilon, v Kabinetu fotografie a malého umění, v Eagle Gallery na ulici Radniční 27 v Šumperku výstava fotografií Jindřicha Štreita s názvem Být doma.

Být s rodinou v životě, v lásce i v umírání…

Vystavené fotografie jsou malou ukázkou z připravované knihy Být doma. Byly pořízeny v průběhu let 2020 a 2022 v oblasti působnosti Charity Šumperk, ale podobný obrázek terénní paliativní péče by mohl vzniknout kdekoliv v České republice. Naší motivací a cílem je podpořit rozvoj této služby.

Přejete si i Vy Být doma, přejete si i Vy, aby vaši blízcí mohli Být doma, v životě, v lásce i v umírání? Zajímejte se o stav služby domácí paliativní péče a zasazujte se o systémové zlepšení její podpory. Pojďme Být doma.

„Rozhodnutí šumperské Charity zřídit paliativní péči byl velmi správný krok. Je to počin, který vede ke zkvalitnění starostlivosti o nemocné. S velikou úctou a pokorou jsem přijal pozvání k zachycení této nové aktivity. Stal jsem se tichým pozorovatelem práce lékařů a zdravotního perzonálu. Hluboce se skláním před jejich pomocí. Poznal jsem lidi, kteří s velikou odborností a zkušenostmi, s láskou a něhou, pečují o lidi, kteří to potřebují. Navštěvují je v každém ročním období. Jsou to andělé mezi námi.“

— Jindra ze Sovince


prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

Dokumentární fotograf, autor několika desítek fotografických knih, okolo 1500 samostatných a nesčetně společných výstav, jehož díla jsou součástí sbírek předních institucí včetně Muzea moderního umění v New Yorku, Národní galerie umění ve Washingtonu nebo Muzea Viktorie a Alberta v Londýně, bylo o něm natočeno několik filmů. Je nositelem mnoha cen a ocenění, mimo jiné Medaile Za zásluhy I. Třídy, ceny Jantar za celoživotní dílo, také jako první fotograf v ČR a SR obdržel titul Doctor honoris causa udělený bratislavskou VŠVU.

Ve svém díle se věnuje především dokumentární fotografii, koncepčně zejména zobrazování vesnického života, portrétním fotografiím a tématům života menšin. Za svou práci byl za minulého režimu zatčen, uvězněn a podmínečně odsouzen; přesto ve vyšetřovací vazbě strávil čtyři měsíce a až do pádu režimu nesměl vystavovat a publikovat. Znovu – nezlomen – začal být veřejně činný až po sametové revoluci. Ke své bohaté umělecké činnosti již více než 30 let neúnavně předává své zkušenosti studentům Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

Hvězda Jindřicha Štreita, usazená na Jantarovém schodišti slávy věže Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovic, hlásá jeho životní motto: „Jestliže spojíme lásku s uměním, můžeme být šťastni“.

foto © Zdeněk Sodoma, archiv Muzea umění Olomouc, 2017

Zveme vás na slavnostní křest knihy Být doma fotografa Jindřicha Štreita, který se koná dne 16.září 2022 v 18:00 hod v Kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku (Kláštěrní kostel) za přítomnosti autora a s dalším programem.

Ostatní akce Eagle Gallery:

Fabrika, Kabinet grafiky, Nemocniční 8a:

Josef Mžyk – Farbenlehre, výstava grafiky ukončená dernisáží 8.9.

Jiří Slíva – grafika, vernisáž výstavy 22.9. – dernisáž 16.11.

Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27:

Jiří Slíva – bluesová grafika u příležitosti Blues Alive v Šumperku, 22.9. – 19.11.2022

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Iniciativa Být doma, Charita Šumperk, Eagle Gallery a samozřejmě Jindra ze Sovince

Připravili Pavel a Jana Holubářovi

Promo text s využitím zdrojů Tomáš Aberle

Výběr fotografií pro výstavu Jindřich Štreit

Adjustace a instalace fotografií kurátor Eagle Gallery Lukáš Koval

Medializace Marian Koza

Produkce výstavy Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery