Vernisáž výstavy PERSPEKTIVY výtvarníka Petra Fialy 16.března v Eagle Gallery
16.03.2023 v 19:00 hod.Nová výstava bude vernisáží otevřena ve čtvrtek 16.března v 19 hodin v Eagle Gallery, v Kabinetu grafiky na ulici Nemocniční č. 8a v Šumperku. Představíme vám dílo výtvarníka Petra Fialy z Prahy. Výběr z grafik s doplněním několika maleb je nazván Perspektivy.

Cyklus regionálních osobností ctíme i při této vernisáži. Pozvání ke spoluotevření výstavy přijal MUDr. Jiří Rotrekl, otorinolaryngolog a emeritní primář šumperské nemocnice. Většina z vás ho zná z ordinace, také ho často vídáte na kole projíždět šumperské ulice, či jste se s ním setkali na lyžích na svahu, v divadle nebo na výstavách.

Hudební produkci při vernisáži jsme svěřili dvojici muzikantů Lubomíře Přikrylové (ukulele, zpěv) a Gustavu Vichtovi (kytara, zpěv). Máme totiž za to, že originální zvuk ukulele výtvarný projev Petra Fialy skvěle doplní a retrospektivní výběr známých melodií v jejich podání návštěvníky galerie zaujme. Doufáme, že se s námi zdrží i po oficiálním programu.

Petr Fiala (nar. 21.10.1969, České Budějovice) po studiu na gymnáziu v Českých Budějovicích (1984–1988) absolvoval roční studijní intermezzo na Fakultě strojní a elektrotechnické v Plzni. V letech 1995–2002 studoval na AVU v Praze v ateliérech malby a grafiky u profesorů Vladimíra Skrepla, Jiřího Lindovského, Antonína Střížka a Jiřího Sopka. Dnes žije a pracuje v Praze. Je garantem kamenotisku na Akademii výtvarných umění v Praze, kde zastává post odborného asistenta.

Uvažovat o grafickém díle Petra Fialy není možné izolovaně od jeho tvorby malířské. Po dlouhou dobu si obě odvětví vzájemně předávala štafetu autorovy invence. Formální i obsahové.  Pestrá škála jeho děl zahrnuje zátiší, interiéry, pohledy na města, tzv. botanické stavby. S oblibou zachycuje květiny a zvířata, nejčastěji pak ptáky. Jeden každý žánr naplňuje mnohačetnými variacemi konkrétního námětu. Na pozadí hledání esteticky uspokojivých forem zkoumá různé možnosti sdělení téhož, nebo jen lehce proměněného tématu. Vyjevuje neutuchající potřebu dosáhnout individuálního řádu na autonomním obrazovém poli. Což jej dovádí až k vědomému popření některých akademických dogmat. Vedle konkrétních kompozičních pravidel je to i volba žánru zátiší a motivů, které, vztaženy k osobě tvůrce, mohou působit nepatřičně.

Toto úsilí je umocněno stále se proměňující perspektivou v jejím technickém i psychologickém smyslu. Jsme tiše vtahováni do strohých interiérů, abychom z pozice návštěvníků či obyvatel znovuprožívali nám známé děje v podobě osobních dramat i prostého bytí. Poklekáme, skláníme se a noříme do objímajícího světa fauny a flóry, abychom se vraceli zpět v individuálním čase našich prožitků. Stoupáme na vrcholky kopců a hor, z nichž pohlížíme do údolí prostoupených renesančním duchem řádu a důstojnosti, tak jako kdysi Petrarca při svém výstupu na Mont Ventoux. Procházíme těmito krajinami s virážovým koloritem a sledujeme do nich zasazené jevy. A to vše graduje v poloze fascinující hry s pohledem diváka, který, zbaven tíže, je vytažen do výšky, aby sledoval tvarově prosté a čisté labyrinty měst. Zdánlivě z pohledu nad ním letících ptáků a květů, ve skutečnosti však umístěný ještě o úroveň výše. Dílo Petra Fialy odhlíží a abstrahuje. Ideově i formálně. Hraje si s naším pohledem a staví před nás obraz žitého světa za pomoci nejrůznějších perspektiv.

Za více než tři dekády tvůrčího života absolvoval přes 40 samostatných a více než 80 skupinových výstav. Ze samostatných připomeňme alespoň ty z posledních pěti let:

2022 – „MEZI ZÁTIŠÍM A KRAJINOU“, zámek Klenová, Galerie Klatovy/Klenová (se Zbyňkem Hrabou)

2021 – „POKOJE A KVĚTY“, Ars Diva Galerie, Praha

2020 – „LISTY“, K-Café, Praha

2019 – „V POHYBU“, Galerie Hollar, Praha

2019 – „V ZEMI ORCHIDEJÍ“, Galerie Hrozen, České Budějovice

2019 – „OBRAZY“, Filharmonie Hradec Králové, Hradec Králové

2018 – „BAREVNÉ LITOGRAFIE“ Galerie COOL WINE, Praha

Z výstav skupinových rozhodně nelze opomenout projekt „AFRODITA DNES“, který se konal v roce 2022 v Českém centru v Athénách a v roce 2021 v Galerii Věd a umění Akademie věd ČR. Ve vazbě na olomoucký region je na místě zmínit i účast na předloňské výstavě „30 LET GALERIE CAESAR“ v Galerii Caesar v Olomouci.

Jeho díla jsou zastoupena v těchto domácích a zahraničních veřejných sbírkách:

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Oblastní galerie, Liberec

MUO Olomouc

Hlávkova nadace, Praha

Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho, Český Krumlov

Universita Pasov, Německo

Soki, Soul, Jižní Korea

Sakima art muzeum, Okinawa, Japonsko

(výtah z kurátorského textu)

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Obchod s grafikou je během vernisáže otevřen.

Občerstvení i vína Znovínu Znojmo budou pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Ochutnávka bude připravena i z produktů lihovaru Family Distillery House s.r.o.

Další akce v Eagle Gallery:

 jaro 2023 – Otevření Pavilonu a vernisáž výstavy, připravujeme

25.5.2023 – Petr Fiala, dernisáž výstavy Perspektivy

22.6.2023 – Herbert Kisza, vernisáž výstavy grafiky u příležitosti 80.narozenin

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto Lukáš a Tomáš Aberle

Plakát, pozvánka Jakub Karman Mediace, web, FB  Marian Koza