Vernisáž výstavy VELIKÁNI A HŘÍCHY výtvarníka Karla Musila 14.dubna v Eagle Gallery
14.04.2022 v 19:00 hod.Nová výstava bude vernisáží otevřena dne 14.dubna v 19 hodin v Eagle Gallery, v Kabinetu grafiky na ulici Nemocniční č. 8a v Šumperku. Představíme vám dílo výtvarníka Karla Musila z Prahy. Výběr z grafik a kreseb je nazván Velikáni a hříchy.

Tentokráte v uvádění hostů vybočujeme z cyklu regionálních osobností a výstavu nám pomůže odstartovat osobnost minimálně evropská – akademický malíř Jiří Brázda, ke kterému má Karel Musil umělecky blízko. Představovat Jiřího Brázdu snad ani nemusíme, protože bývá v Eagle Gallery hostem a v roce 2017 zde také vystavoval. Připomeneme jen, že se jedná o virtuózního malíře a grafika s jedinečným osobním stylem, který k nám zavítá z Poděbrad.

Se čtyřmi muzikanty, které jsme na vernisáž pozvali, budete mít možnost zažít něco hudebně nevšedního. Eliška Bröklová, Petra Vantuchová, Kaya CvrkLumír Vobejda přinesou nástroje z různých koutů světa. Společně se zpěvem zazní santour, tampura, didgeridoo, djembe, kytara, sitar, oud, tabla, merlin a další. Ve stylu na rozhraní etno a folku budou jamovat v úvodu vernisáže a doufáme, že se s námi zdrží i po oficiálním programu.

Nepominutelnou pozici ve střední generaci domácích tvůrců drobné grafiky a ex libris zastává letos jubilující Karel Musil (nar. 13. 1. 1982 v Liberci). Východiskem uměleckých ambicí se mu stala tvorba jeho otce, Karla Musila staršího. Po absolutoriu Střední umělecké školy v Liberci (obor Propagační grafika) nastoupil ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní a umělecké školy). Pedagogické praxi se také věnoval plných 9 let na základních uměleckých školách ve Strakonicích, Poličce a Dolním Újezdě u Litomyšle.

Už od svých středoškolských studií udržoval kontakt s Českým spolkem sběratelů a přátel ex libris. Na stránkách jím vydávaného časopisu Knižní značka mu byl také opakovaně věnován prostor. V roce 2017 se s ním mohla seznámit širší čtenářská obec díky lapidárně pojmenovanému článku Vladimíra Koblovského „Grafik Karel Musil“.

O dva roky později se mu dostalo detailnější pozornosti v zevrubné studii Karla Žižkovského Hledání dokonalosti. Metamorfóza grafické tvorby Karla Musila. Jde o dosud nejucelenější pokus o analýzu Musilovy tvorby se zvláštním zřetelem na její vývojovou linii. Žižkovský definuje v rozmezí necelých dvou dekád (2001 – 2018) hned 4 fáze. Bohužel přitom promiskue užívá formálních a obsahových kategorií i kategorií stylu, což vede k přílišnému rozmělnění.

Karel Musil je autorem více jak 200 ex libris, jejichž kvalita mu po zásluze přinesla různá ocenění. Získal první cenu v rámci mezinárodního bienále v Ostrówe Wielkopolskim (2018), medaili na mezinárodním bienále v Polském Malborku (2020) a nejnověji první cenu za maloformátovou grafiku na trienále v Oděse.

(výtah z kurátorského textu)

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Obchod s grafikou je během vernisáže otevřen.

Občerstvení i vína Znovínu Znojmo budou pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Ochutnávka bude připravena i z produktů lihovaru Family Distillery House s.r.o.

Další akce v Eagle Gallery:

7.4.2022 HiSTORY – otevření Pavilonu a vernisáž výstavy o jeho historii

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto archiv autora, K. Musil a L. Koval

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza