Vernisáž výstavy Málem zázrak výtvarníka Josefa Dudka dne 17.září v Eagle Gallery
17.09.2020 v 19:00 hod.První podzimní výstavu v roce 2020 otevíráme vernisáží již 17.září v 19 hodinEagle Gallery v Šumperku, v Kabinetu grafiky na Nemocniční ulici č. 8, za účasti autora Josefa Dudka. Výstava, na kterou se všichni moc těšíme, dostala název Málem zázrak, podle jedné z autorových grafik.

Josef Dudek se narodil 5. ledna 1954 v Šumperku. Dětství trávil v obcích Vacetín a Radnice. Po středoškolském studiu na 1. průmyslové škole strojnické v Olomouci nastoupil v roce 1972 na Katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. K jeho pedagogům patřili mj. Jana Jemelková, Dušan Janoušek, Zdeněk Přikryl, Ladislav Rusek a Emil Viklický. Studium úspěšně ukončil v roce 1977 absolventskou prací inspirovanou verši R. M. Rilkeho. 

Během následného působení v Lidové škole umění v Olomouci se setkal s malíři Pavlem Kotasem, Vladimírem Ženožičkou, či s fotografem Miroslavem Stiborem. V roce 1986 odešel do Prahy, kde navázal spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. Dnes zde působí  jako pedagog na Základní umělecké škole Olešská. Vedle grafických prací se věnuje tvorbě keramiky, poštovních známek, výzkumu loštických pohárů a psaní písňových textů. Přestože je trvale usazen v Praze, nikdy nepozbyl své vazby na olomoucký kraj, kam se pravidelně vrací. 

Josef Dudek dnes patří bezpochyby k čelným představitelům klasického grafického umění. Svá díla dosud prezentoval na několika desítkách individuálních a více než stovce kolektivních výstav doma i v zahraničí. Dokladem jejich nepopiratelných kvalit jsou mnohá tuzemská i mezinárodní ocenění. Z jeho rukou vycházejí volné grafické listy, ex libris, ilustrace, poštovní známky, či obálky prvního dne.

Pracuje technikami tisku z hloubky – hlavně leptem, mezzotintou a akvatintou. Příležitostně se ale nevyhýbá i jiným postupům, či technologickým experimentům. Formální aspekt jeho stylu definuje vytříbený cit pro detail, jemnou kresbu, záliba v menších formátech a inklinace k minucióznímu pojetí vůbec.

Po obsahové stránce se leitmotivem děl stala figura ženy. Někdy je bytostnou personifikací, jindy obrazivou metaforou, či atributem. Opakovaně se zjevuje v rozličných prostorech a prostředích, která surreálným způsobem popírají vžité uspořádání. Funguje jako proměnná námětových rovnic, které není možné přisoudit definitivní kvality. Ani pozitivní, ani negativní. Mikrokosmos Dudkových prací dále ožívá řadou stvoření a živočichů z prehistorie, mytologie a přírody. Jednotlivé inspirační zdroje se snoubí ve snaze dosáhnout adekvátně sdělné formy, která poučuje, aniž by ztrácela smysl pro metaforičnost, vtip a ironický nadhled. 

V rámci cyklu Osobnosti regionu přijal pozvání k uvedení vernisáže Luděk Štipl, vedoucí občanského sdružení Respekt a tolerance, které se od r. 2003 věnuje dokumentaci historie a kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově.

Sdružení zpracovává informace z archivu i literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. Zí­skané informace a materiály prezentuje veřejnosti, zejména mládeži, pomocí výstav, publikací, novinových článků a vzdělávacích programů. K prezentaci a vzdělávacím programům využívá a průběžně doplňuje sbírku fotografií, dokumentů, trojrozměrných předmětů a odbornou knihovnu.

Je autorem i realizátorem expozice v synagoze v Úsově. Díky jeho neutuchajícímu úsilí byla renovována synagoga v Lošticích, v níž bylav březnu 2011otevřena nová muzejní expozice a knihovna Otty Wolfa, o které se také zasadil.

Spojení s doprovodným kulturním programem je u této akce zcela nasnadě. Folk&country kapela Madalen z Mohelnice, kterou jsme společně s autorem do Eagle Gallery pozvali, využívá ve svých písních právě textů Josefa Dudka. Jsme rádi, že pozvání velice vstřícně přijali a kapelník (také hlavní organizátor festivalu Mohelnický FolkFest) Jan Štaigl (kytara, mandolína) přislíbil přivézt do galerie většinu hudebního tělesa ve složení  Věra Štaiglová (zpěv), Jana Gieselová (zpěv), Katka Vepřková (zpěv), Radek Petřík (kytara) a Pavel Smoroj (kontrabas, baskytara). Za krásného počasí Madalen odehraje koncert na terase, za špatného počasí budeme doufat, že se nám všichni vlezou do galerie.

Dílo odborně zhodnotí, rozebere a vám všem představí kurátor galerie Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Občerstvení bude jako vždy připraveno, s vínem společnosti Znovín Znojmo.

Obchod s grafikou je v rámci vernisáže otevřen.

Následující akce:

Stále probíhá do 27.9.2020 – Ivan  Prokop – Byl jsem při tom, fotografie, Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27, Šumperk

1.10.2020 vernisáž – Milena Valušková – Chóra – země, krajina, místo paměti, fotografie,  Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27, Šumperk

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto T. Aberle, L. Koval, Madalen

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza