Vernisáž výstavy DISCORSI výtvarníka Pavla Piekara dne 29. července v Eagle Gallery
29.07.2021 v 19:00 hod.Léto v plném proudu si můžete užít i v Eagle Gallery, kde bude v Kabinetu grafiky na Nemocniční ul. 8a v Šumperku vernisáží otevřena výstava  DISCORSI výtvarníka Pavla Piekara. Začínáme za účasti autora na terase galerie v 19 hodin. Nenechte si to ujít!

Hovoříme-li o někom jako o pokračovateli tradice, vystavujeme ho možnému odmítnutí části publika, pro kterou se stane pouhým zpátečníkem, či epigonem. Tradicionalismus ale nemusí nutně představovat formu popření vývoje, či sklon k upachtěné devótnosti vůči předchůdcům. Může být naopak projevem sebevědomé individuality, rozhodnutí vystaveného na pevných základech vědomostí, bez rizika uklouznutí k eklekticismu. V tomto nejryzejším smyslu slova „tradice“ lze pak představit dílo Pavla Piekara (*1960). A to jak po stránce zvoleného média, tak i po stránce motivické.

Výtvarného školení se mu jako absolventu Stavební fakulty pražského ČVUT dostalo od Bohumila Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Výrazovým prostředkem se mu stal linoryt a základními prvky jeho stylu zas geometricky střídmé rastry a jasně definovaný kontrast světla a stínu. Snad jde o částečnou reflexi některých prvků původně vystudovaného oboru. Spíše však dané výrazivo nejlépe odpovídá jeho vlastnímu způsobu vidění a vnímání světa. Jak dokládají mistrovské kresby z jeho skicářů, rozhodně nejde o pouhý důsledek jím zvolené techniky. Ty krom světelně diferencovaného obrazu složeného z dynamicky, ale jistě vedených čar a šrafur, obsahují třetí a poslední aspekt autorova grafického jazyka – barvu. Toto není sdělení banality. Způsob, jakým s ní nakládá, odhaluje, že je mu vlastní snaha podmanit si techniku do té míry, že překročí její konvenční možnosti a přiblíží ji malbě. Ta se přenáší na tiskovou plochu prostřednictvím tzv. absolutního linorytu. Tedy soutiskem až několika desítek barevných vrstev, které zjemňují jinak ostře koncipovaný obraz. Toto technické mistrovství dnes řadí Pavla Piekara mezi klíčové postavy tzv. 2.vlny českého linorytu.

Po stránce tematické je dílo Pavla Piekara spojováno zvláště s krajinou, tzv. imaginárním portrétem a prostorovou kompozicí. Hlavní roli v jeho krajinářské tvorbě hraje slunce. Jde především o záznamy z letních období. On sám se kdysi označil za „letního člověka“. Lhostejno, zda diváka provádí po domácí krajině, či po středomoří. Jeho lesní cesty, proudící bystřiny, či pohledy do otevřených krajin obsahují tutéž esenci okamžiku, jakou dovedli zachytit a zprostředkovat barbizonci a impresionisté, nebo u nás mařákovci a krajináři po Slavíčkovi. To přímořské scenérie z Itálie, Řecka či Chorvatska se zase svou atmosférou snad nejvíce blíží obrazům ikonické osobnosti Davida Hockneyho.

Zvláštní místo má v jeho tvorbě zobrazení architektury. Není totiž pouhou kulisou, ale stává se nezřídka předmětem sdělení. Na svých imaginárních portrétech zobrazuje osoby a osobnosti, které nemusí být nutně součástí širšího povědomí. Mohou to být muži, či ženy známé jen jemu, či jeho okolí. Vždy se ale jedná o gesto osobního vztahu autora k nim, o projev určité spřízněnosti s nimi a v duchu tradice barokních portrétů jsou portrétovaní vsazeni do ikonografického rámce, který o nich promlouvá.

Odraz klasických témat výtvarného umění konfrontovaný s autonomním výtvarným projevem představují jeho prostorové kompozice. Jde o originální formu podobenství, v nichž se prolíná skutečnost s iluzí. Reálné osoby se střetají s těmi mytologickými, či historickými, prostor dneška je vyplněn děním minulosti, které je však svým sdělením stále aktuální.

Pavel Piekar má za sebou řadu samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí. Vystavoval v Itálii, Belgii, Francii, Německu, Bulharsku a na Slovensku. Je členem Umělecké besedy a Hollaru.

Text a foto díla kurátor výstavy Lukáš Koval.

V rámci cyklu Osobnosti regionu přijal pozvání k uvedení vernisáže filmový režisér Lubomír Hlavsa. Šumperský výtvarník a ilustrátor, kameraman, dokumentarista, scénárista, producent, spolumajitel a kreativní ředitel společnosti Vistafilm si s námi bude povídat nejen o jednom z posledních jeho filmů s názvem Jako jarní sníh, který mapuje životní příběh J.A. Komenského, ale i o své životní dráze a třeba také i o jeho vztahu k výtvarnému umění.

Tím třetím v silné trojici hlavních protagonistů vernisáže je hudební mistr, pianista Vladimír Jakub Knápek. Na terase galerie vystoupí s krátkým sólovým minikoncertem převážně z repertoáru jazzových, jazz – bluesových a dixie skladeb. Věříme, že to bude přesně takové, jaké to má na letní vernisáži být.

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům hlavní kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD. A protože dialog kurátora a výtvarníka je u vás velmi populární, přiblížíme vám svět autora právě tímto rozhovorem.

Občerstvení bude jako vždy připraveno, s vínem společnosti Znovín Znojmo. Navíc ochutnáte Gin Comenius, produkt společnosti Family Distillery House s.r.o. Tím propojíme svět Komenského v grafikách Pavla Piekara, ve filmu Lubomíra Hlavsy a v ušlechtilém destilátu Master Distillera Jiřího Koukolského v pravý Orbis Pictus.

Obchod s grafikou bude v rámci vernisáže otevřen.

Následující a probíhající akce:

Doporučujeme – Film Jako letní sníh, Kino OKO Šumperk, Zahrada kina Cinemondays, 19.7. ve 21:00 hod, křest ginu Comenius

Kabinet fotografie a malého umění – Vladimír Kysela GENESIS, probíhá

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto T. Aberle a L. Koval, archívy osobností

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza