Vernisáž výstavy BROUCI V HLAVĚ Petra Palmy 5.října v Eagle Gallery
5.10.2023 v 19:00 hod.Ve čtvrtek 5. října v 19 hodin uvede Eagle Gallery výtvarníka Patra Palmu vernisáží výstavy, která má název BROUCI V HLAVĚ. Výběr z autorových grafických děl si můžete prohlédnout i zakoupit v Galerii FABRIKA, Kabinetu grafiky na ulici Nemocniční č. 8a v Šumperku.

Pro úspěch vernisáže je důležitá také hudba. Pozvání přijalo šumperské hudební uskupení Pěnička, charakterizované plně autorskou tvorbou, která zpočátku vznikala pouze v akustické podobě zpěv a kytara. Charakter kapely z písničkářky Pěničky na na uskupení PĚNIČKA KUR PUNK (Helča Pěničková – kytara, zpěv) se změnil v roce 2021 rozšířením o Mr. Šálka (Vojta Šálek – saxofon, klarinet, el. kytara) a skladby byly obohaceny o zkreslený drive el. kytar. Tím vzniklo svérazné pojetí skladeb bez bicích a basy, brousící do vod grungové melancholie s texty polemizujícími nad smyslem bytí.

Pěnička KUR PUNK

Osobností, kterou jsme pozvali na vernisáž a očekáváme od ní, že nám pomůže výstavu otevřít, je šumperská interiérová designérka Pavla Andrle. A protože design a výtvarné umění má k sobě velmi blízko, těšíme se na souznění duší v naší galerii. Zaznamenali jsme si její slova: „Je zábavné vdechnout vašim snům život a žasnout, jak ojedinělý je každý přístup“.

Petr Palma

Kurátorka výstavy Lenka Krátká výtvarníka Petra Palmu poprvé potkala na přelomu léta a podzimu roku 1987 v Českých Budějovicích v prostorách národního podniku Jihočeské tiskárny. V dalším textu ji citujeme:

Zde jsem v atmosféře ještě stále zcela reálného socialismu rychle ztrácela iluze o životě, který mě čeká, a zapomínala na vysněné perspektivy práce v zahraničním obchodě. Když jsme se setkali, byl Petr Palma v disciplíně ztrácení iluzí již natolik kvalifikovaný, že se mi v tomto ohledu mohl stát dobrým rádcem i učitelem.

Než však k našemu setkání došlo, prožil Petr Palma několik zásadních životních okamžiků. Předně je nutné zmínit rok narození – 1957. Pro budoucího výtvarníka jistě nebylo jednoduché narodit se v roce, který charakterizují takové události jako založení Konfederace afrického fotbalu, vypuštění první umělé družice Sputnik na oběžnou dráhu či druhý rozvod Elisabeth Taylor. Navzdory okolnostem a především díky svým rodičům však prožil šťastné dětství, mohl rozvíjet své výtvarné nadání a vyrostl v zásadového a možná až příliš skromného muže.

Veden nejen svými potřebami, ale i potřebami národního hospodářství, vyučil se v Jihočeských tiskárnách ručním sazečem. Vzhledem k technologickému pokroku by tuto kvalifikaci dnes mohl využít již jen jako živý exponát v muzeu polygrafie, kdyby nějaké existovalo. Naštěstí však díky talentu, odhodlání i souhře příznivých okolností po vyučení pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole grafické v Praze u profesora Malého. Od té doby má Prahu a Pražáky (či Pražačky) rád o něco více, než je přípustná jihočeská norma.

Neminula jej ani dvouletá povinná vojenská služba, kterou lze mimo jiné vnímat jako skutečný začátek jeho (úspěšné) kariéry v již zmíněném oboru „ztráceče iluzí“. Po tomto khaki intermezzu nastupuje v Jihočeských tiskárnách jako reprodukční grafik. Podnik jej však využívá také jako zdatného úředníka, a navíc jej pravidelně angažuje v brigádách na pomoc socialistickému zemědělství. Připočteme-li k výtvarnému nadání Petra Palmy všechny zmiňované pracovní zkušenosti, dále schopnost ulovit zmiji a některé kuchařské dovednosti, můžeme jej bez váhání označit za renesančního umělce druhé poloviny dvacátého století i prvních dekád nového milénia.

Do jednadvacátého století vstoupil Petr Palma bohatší o novou zkušenost. V „divokých devadesátkách“, jak se dnes s jistou mírou nepřesnosti i nostalgie tato epocha označuje, se vydal vstříc další ztracené iluzi, tentokrát v oblasti soukromého podnikání. Donucen okolnostmi, především novým „kapitalistickým“ chováním svého dosavadního zaměstnavatele, Jihočeských tiskáren, začal grafické práce a zakázky realizovat jako „podnikatel“, tedy jako samostatný výtvarník. Další dekáda produktivního věku Petra Palmy se tak nesla ve znamení nejen tvůrčí činnosti, ale také vystavování faktur, které ne vždy zákazníci uhradili. A jak sám zmiňuje, když ho začala přecházet touha po „dobrodružném životě“, přijal nabídku práce v grafickém studiu a reklamní agentuře eF.

Na pozadí těchto událostí se Petr Palma snažil vypořádat s další velkou výzvou, s rychlým rozvojem informačních technologií. Běh „technologických dějin“ jistou dobu úspěšně ignoroval a v rámci „boje proti pokroku“ vytvořil rozsáhlý soubor grafických listů pod značkou „computer free Petr Palma“. Později svůj vyhraněný postoj pod tlakem okolností zmírnil a dnes jej lze zastihnout i před obrazovkou počítače. Hardware, software, programy, aplikace, sociální sítě, to vše v procesu tvorby Petra Palmy však zůstává pouhým nástrojem, prostředkem k vyjádření něčeho mnohem důležitějšího – toho, co se odehrává v jeho hlavě („brouci v hlavě“) a možná i v jeho srdci. A máme velké štěstí, že s námi tento obyčejně neobyčejný muž své nápady, myšlenky a sny prostřednictvím svých grafik sdílí.

(výtah z kurátorského textu)

Výstavu vybrala a sestavila, kurátorský text sepsala a osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátorka PhDr. Mgr. et. Mgr. Lenka Krátká, PhD, odborná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze. Lenka Krátká se angažuje v oddělení sociálních a kulturních dějin, v centru orální historie a v pracovní skupině pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace. Věříme, že její činnost v Šumperku přispěje k ještě těsnější spolupráci mezi Eagle Gallery a Akademií věd v Praze.

Obchod s grafikou je během vernisáže otevřen.

Občerstvení bude pro návštěvníky jako obvykle k dispozici.

Další akce v Eagle Gallery:

Galerie Fabrika, Kabinet grafiky, Nemocniční 8a:

dernisáž výstavy 23.11.2023 – Petr Palma, Brouci v hlavě, výstava grafiky

Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 25:

probíhá – Jiří Kučera, Střípky z filmů, výstava fotografií

vernisáž výstavy 12.10.2023 – Hitomi Sató, Mozaika pocitů, výstava fotografií

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lenka Krátká

Foto KUR PUNK, Petr Palma, Akademie věd Praha, Tomáš Aberle

Plakát, pozvánka Jakub Karman

Mediace, web, FB Marian Koza