Otevření výstavy ODPOUTÁNÍ výtvarníka Karla Demela 8.února v Eagle Gallery
8.02.2021 v hod.První letošní výstavu zahajujeme poněkud netradičně a poprvé prostým otevřením bez vernisáže, a to již 8.února v běžných provozních hodinách v Eagle Gallery v Šumperku, v Kabinetu grafiky na Nemocniční ulici č. 8a. Výstava z díla Karla Demela má název ODPOUTÁNÍ, podle jedné z autorových grafik. Dlouho plánovanou a očekávanou výstavu jsme se rozhodli postavit a nachystat pro vás, i když na společenské setkání v rámci autorského večera vás pozveme až v průběhu výstavy. Ihned, jakmile to bude možné. Galerie bude zpřístupněna veřejnosti podle aktuálních opatření vlády. Nevíte-li, kdy to je, zavolejte na tel. 773 612 350 a sdělíme vám okamžitě, zda tato doba již nastala…

Karel Demel se narodil 28. února 1942 v Praze. Od dětství projevoval hudební i výtvarný talent. Po skončení gymnaziálních studií v roce 1957 nastoupil na Pražskou konzervatoř. Věnoval se hře na tubu kontrabas a pozoun. Úspěšně absolvoval v roce 1963. V témže roce nastoupil základní vojenskou službu u posádkové hudby v Milovicích. Navázal celoživotní přátelství s Jiřím Šerých a současně se definitivně rozhodl ke studiu výtvarného umění – kresby.

V rozmezí let 1965 až 1968 se celkem čtyřikrát pokusil o přijetí na vysokou školu. Nejprve dvakrát na Akademii výtvarných umění v Praze a posléze na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou tamtéž. Teprve díky intervenci historika umění Jana Spurného se stal mimořádným studentem prof. Zdeňka Sklenáře.

V roce 1970 přestoupil do Sklenářem vedeného Ateliéru ilustrace a plakátu na VŠUP. Studium úspěšně ukončil v roce 1974 a nastoupil dráhu grafika a ilustrátora. Navázal úspěšnou spolupráci s Lyrou Pragensis a Art Centrem, které mu otevřelo cestu do zahraničí. Dnes je Karel Demel považován za patrně nejúspěšnějšího žáka Zdeňka Sklenáře, jednoho z nejlepších umělců hlubotisku vůbec.

Je členem SČUG Hollar a má za sebou více než dvě stovky výstav, především v zahraničí – v Německu, Holandsku, Belgii, Francii. Vedle nezměrné řady sbírek soukromých se s jeho díly můžeme setkat ve sbírkách Národní galerie Bratislava, Galerie hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Conseil Général de la Vien – CRDP de Poiton v Charents, či v Muzeum ex-libris v Sint Niclas v Belgii. Za své grafické dílo získal mnohá ocenění. V roce 2003 mu byl francouzským ministrem kultury udělen Řád umění a literatury v hodnosti rytíře. 

Výstava sama o sobě není retrospektivní v pravém smyslu slova. Spíš bychom ji mohli nazvat průřezovou. Objevují se na ní díla vzniklá v průběhu pěti desetiletí. Jejich řazení není chronologické, ale odpovídá záměru poukázat na autorův specifický výtvarný jazyk. Ten se sice vyvíjí, ale jeho základ trvá. Což vede k recyklaci grafických znaků a z nich složených symbolů. Jde tedy o podchycení toho, co je pro tvorbu Karla Demela esenciální. V jakési metarovině je to pak jeho snaha o  autonomii – odpoutání se od všeho svazujícího. A to jak v rovině tvůrčí, tak i osobnostní, potažmo morální. 

Výstavu vybral a sestavil, kurátorský text sepsal a bude-li to možné, osobně dílo odborně zhodnotí a představí návštěvníkům kurátor Eagle Gallery Mgr. Lukáš Koval, PhD.

Obchod s grafikou je otevřen a rámařská výroba není omezena.

Následující akce je těžké anoncovat. Máme je připraveny, ale můžeme zveřejnit, co bude za měsíc, když nevíme, co bude zítra?

Kabinet grafiky bude pokračovat třemi připravenými výstavami po skončení výstavy Karla Demela. Doufáme, že už i s programem.

Galerie Pavilon, Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27, která je přes zimu uzavřena, bude na jaře otevřena úvodní výstavou Jindřicha Štreita s názvem Naši furianti. Cyklus velkoplošných originálů klasických fotografií ze zlatého období autora, který zatím nebyl v tomto celku na výstavách prezentován.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Text s využitím zdrojů Tomáš Aberle, kurátorský text Lukáš Koval

Foto Tomáš Aberle a Lukáš Koval

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace Marian Koza