Otevření výstavy DIALOGY ŽIVOTA fotografa Jindřicha Štreita dne 3. května v Eagle Gallery
v hod.Po zimní přestávce dne 3. května otevíráme první letošní výstavu v Galerii Pavilon, v Kabinetu fotografie a malého umění, v Eagle Gallery na ulici Radniční 27 v Šumperku. Výstava je pojmenována DIALOGY ŽIVOTA a prezentuje fotografie Jindřicha Štreita. Výstava bude otevřena bez vernisáže. Doufáme, že během konání výstavy budeme moci uspořádat autorský večer za účasti autora a také doprovodný program.

Jindřich Štreit se narodil 5.9.1946 ve Vsetíně, vystudoval gymnázium v Rýmařově a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor výtvarná výchova. První samostatně vystavoval v roce 1967. Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života, portrétu a romské tematice. V roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy a byl odsouzen, po revoluci rehabilitován. Od roku 1994 je samostatným fotografem. Věnuje se pedagogické činnosti, stal se docentem pro obor fotografie, získal profesuru i titul doctor honoris causa. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu a v ČR. Vede studentské projekty, je členem několika sdružení a spolků.

Jindřich Štreit, foto Rudolf Fukal

Jindřich Štreit připravil více než 1.400 autorských a mnoho kolektivních výstav, vydal 56 knih, spoustu katalogů a bylo o něm natočeno několik dokumentárních filmů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách – |MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších.

Výstava s názvem DIALOGY ŽIVOTA je výběrem z rozsáhlého fotografického cyklu se sakrální tematikou, které se Jindřich Štreit dlouhodobě věnuje. Velkoformátové černobílé originální fotografie, převážně z 80.let minulého století, v této sestavě ještě nikde nebyly veřejně vystaveny.

Jindřich Štreit patří mezi naše nejvýznamnější představitele sociálního dokumentu ve fotografii. „Vždycky jsem vycházel ze surrealismu a absurdního přístupu k životu, z postavení dvou nesourodých věcí k sobě. Fascinuje mě, když na půdě živočišnosti, naturalismu a pudovosti se objeví vztah, který je laskavý, plný něhy a krásy“. Těmito slovy komentuje Jindřich  Štreit svoji tvorbu ve filmu Jana Špáty Mezi světlem a tmou z roku 1991.

Surrealismus je někdy nazýván jako nadrealismus, zachycující sny, představy, pocity a myšlenky. Vystavené Štreitovy fotografie DIALOGY ŽIVOTA ale nejsou sny, představy, jsou to obrazy reálného života, obrazy, jejichž syžetem je dialog dvou pólů zrození a smrti, dialog mezi nebem a zemí, dialog, jehož účastníky jsme my všichni. Je to dialog dvou věcí k sobě nesourodých, které jsou však součástí jednoho celku, života člověka v celé jeho bohatosti.

Ve fotografii, kterou vnímáme jako obraz, platí vnitřní zákonitosti formy. Každý obraz má svoji skladbu, výraz, emoci, obsah. Dobrá kompozice vytváří vnitřní vztahy mezi skladebnými prvky a v okamžiku, kdy do obrazu vstupuje člověk, či více lidí, vznikají nové vztahy. A na těchto vztazích a řeči symbolů je postaven obsah a sdělení Štreitových fotografií. Tento způsob obrazového vidění doprovází Jindřicha Štreita i mimo záběr fotoaparátu a jak sám říká: „já vidím vše ve formátu 30×40“. V tomto citlivém dívání se a zároveň prožívání světa a člověka kolem sebe je základ Štreitovy umělecké tvorby.

Umění je chvění, tenký led, na který musí tvůrce zlehka našlapovat a tato snaha je ve finále velmi namáhavým procesem. Je to cesta, které umělec často dává celý svůj život a tvorba Jindřicha Štreita je toho důkazem.

Vladimír Janek, kurátor výstavy

Odborné zhodnocení díla a jeho přiblížení pro veřejnost provedl kurátor galerie Vladimír Janek, také fotograf, pedagog a filmový dokumentarista. Studoval strojní inženýrství na VŠB v Ostravě, tvůrčí fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě a dále Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a v Olomouci. Pracuje v DDM Olomouc, lektorsky vede fotoworkshopy, je členem Unie výtvarných umělců. Kurátorsky realizuje výstavy, samostatně i kolektivně vystavuje v ČR i v zahraničí, je aktivním fotografem.

Vstup volný nebo dobrovolný.

Ostatní akce Eagle Gallery:

Karel DemelODPOUTÁNÍ

Stále je nainstalována a čeká na oficiální zpřístupnění, jakmile to bude možné, výstava v Kabinetu grafiky, Nemocniční 8a.

Výstavu ve vnitřních prostorách galerie chceme otevřít vernisáží za účasti autora. Termín budeme avizovat.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kurátorský text a životopis autora Vladimír Janek

Promo text s využitím zdrojů Tomáš Aberle

Garanti projektu Tomáš a Hana Janíčkovi

Kurátor Eagle Gallery, Kabinetu grafiky Lukáš Koval

Plakát, pozvánka relin.cz

Medializace Marian Koza, Petr Kobylka, Štěpán Mikulenka

Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery