Minářova Poetika zajistila vysokou návštěvnost vernisáže
v hod.Výstava Poetika Jaroslava Mináře byla odstartována společenskou událostí již 21.září a Eagle Gallery opět praskala ve švech. Autorská výstava zahrnující skoro veškeré myslitelné druhy výtvarného umění byla uvedena šumperským děkanem Sławomirem Adamem Sułowskim a ozvláštněna písněmi Karolíny Hýskové s doprovodem Josefa Macka. Návštěvníci mohli shlédnout prezentovaná díla se sklenkou přívlastkového vína společnosti Znovín se sídlem v Šatově. Chcete-li si dílo Jaroslava Mináře prohlédnout ve větším klidu, máte ještě čas. Výstavu můžete shlédnout až do 23.listopadu, kdy bude ukončena dernisáží, a to opět s programem a s příslibem osobní účasti autora.

Děkujeme za silnou návštěvnickou podporu.