Křest básnické sbírky Procitnutí Tomáše Matyse ve fotografii Mariana Sopoligy
v hod.Březnové Matysovo Procitnutí bylo v Eagle Gallery velmi bouřlivé. Jak se od básníka dá očekávat, Tomáš oslavil svou novou sbírku opravdu plnohodnotně. Eliška Strachotová s Petrem Juřičkou rozezněli kytary songy, přičemž některé z nich byly otextovány Matysovými verši. Pak zcela ztichlo obecenstvo, když ze stejné sbírky básně přednášeli Olga Kaštická a Petr Král. A že jedna báseň vybraná Petrem Králem bude do příště zhudebněna, potvrdili všichni zúčastnění, i budoucí autor hudby Petr Juřička. Probíhající výstava Miroslava Hlinky byla vynikající kulisou této akce. Sledujte na fotografiích Mariana Sopoligy.

Fotografie Marián Sopoliga (www.mariansopoliga.com), partner projektu Eagle Gallery