Komentovaná procházka Okolo Pavilonu v rámci výstavy HISTORY
30.06.2022 v 18:00 hod.Komentovaná procházka městskou zástavbou v okolí zahradního pavilonu s výkladem Ing. Arch. Jitky Štáblové o proměnách tohoto prostoru v průběhu 19. a 20. staletí. Během asi hodinové vycházky se seznámíme s významnými stavbami v daném místě i s událostmi, které úpravy okolí altánu i samotnou stavbu ovlivnily. Platí, že tato doba zcela změnila nejen podobu tohoto prostoru ale i celého města a dala mu dnešní vzhled, ovlivnila i vnímání celého historického centra města a bývalého předměstí.

Zároveň pomyslně otevřeme předložené schodiště Pavilonu, které bylo opraveno s využitím příspěvku Ministerstva kultury a předáme ho do užívání občanům města Šumperka. To vše za účasti starosty města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného a zástupce majitele objektu, předsedy správní rady Podniků města Šumperka Ing. Miroslava Pospíšila.

Startujeme v Pavilonu ve čtvrtek 30.června v 18:00 hodin. Můžete přitom shlédnout výstavu, která se věnuje historii a současnosti šumperského pavilonu (nebo altánku, chcete-li). Má název HISTORY a kurátoři Ing. arch. Jitka ŠtáblováPaedDr. Zdeněk Doubravský pro vás připravili především historický fotografický materiál, doplněný zajímavými krátkými texty.

Výstava na několika posterech dokumetuje dějinný vývoj této solitérní drobné stavby v centru města, dnes už zase opravené, ale po celou dobu zkoušené nevhodnými stavebními zásahy a užíváním, vedoucímu skoro až k jeho zničení.

Kurátoři výstavy se snaží odpovědět na otázky příslušnosti altánku k okolním objektům, diskutovat o jeho funkci, popsat architektonický styl a tvarosloví, pozastavit se u využití objektu v minulosti i v současnosti.

Ukázkou pokusů o záchranu objektu v 70.letech minulého století a jeho stavebními úpravami budou Šumperané jistě překvapeni. Především ti mladší, až se dozvědí, jak ještě nedávno vypadalo jádro našeho města.

V současnosti slouží Pavilon galerijním účelům, stal se první samoobslužnou galerií v České republice a na této výstavě tak prezentuje svou vlastní historii.

Kurátoři výstavy Ing. Arch Jitka Štáblová a PaedDr. Zdeněk Doubravský, zpracovala Ing. Arch. Jitka Štáblová s využitím podkladů PaedDr. Zdeňka Doubravského.

Pro výstavu byly v souladu s licenční smlouvou použity reprodukce fotografií ze sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku. Reprofoto J. Pavlíčka, A. Suchana a J. Maška.

Soudobé fotografie T. Janíček a Eagle Gallery.

Partnerem výstavy je Město Šumperk, Podniky města Šumperka a.s. a Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Reklamní text T. Aberle, Eagle Gallery.

Plakát, pozvánka relin.cz

Mediace M. Koza

Další akce v Eagle Gallery:

Od 23.6.2022 FARBENLEHRE Josefa Mžyka v Eagle Gallery, Kabinet grafiky, Nemocničnbí 1056/8a, Šumperk.