Jindřich Štreit v Šumperku otevírá svou výstavu DIALOGY ŽIVOTA dne 10. června v Pavilonu Eagle Gallery
10.06.2021 v 19:00 hod.Konečně jsme se dočkali a tak můžeme oficiálně otevřít za účasti autora a veřejnosti první letošní výstavu v Galerii Pavilon, v Kabinetu fotografie a malého umění, v Eagle Gallery na ulici Radniční 27 v Šumperku. Výstava je pojmenována DIALOGY ŽIVOTA a prezentuje fotografie Jindřicha Štreita. Slavnostní otevření se slovem autora, kurátora a s doprovodným programem proběhne ve čtvrtek 10.června v 19 hodin.

Jindřich Štreit se narodil 5.9.1946 ve Vsetíně, vystudoval gymnázium v Rýmařově a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor výtvarná výchova. První samostatně vystavoval v roce 1967. Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života, portrétu a romské tematice. V roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy a byl odsouzen, po revoluci rehabilitován. Od roku 1994 je samostatným fotografem. Věnuje se pedagogické činnosti, stal se docentem pro obor fotografie, získal profesuru i titul doctor honoris causa. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu a v ČR. Vede studentské projekty, je členem několika sdružení a spolků.

Jindřich Štreit, foto Rudolf Fukal

Jindřich Štreit připravil více než 1.400 autorských a mnoho kolektivních výstav, vydal 56 knih, spoustu katalogů a bylo o něm natočeno několik dokumentárních filmů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách – |MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších.

Výstava s názvem DIALOGY ŽIVOTA je výběrem z rozsáhlého fotografického cyklu se sakrální tematikou, které se Jindřich Štreit dlouhodobě věnuje. Velkoformátové černobílé originální fotografie, převážně z 80.let minulého století, v této sestavě ještě nikde nebyly veřejně vystaveny.

Jindřich Štreit patří mezi naše nejvýznamnější představitele sociálního dokumentu ve fotografii. „Vždycky jsem vycházel ze surrealismu a absurdního přístupu k životu, z postavení dvou nesourodých věcí k sobě. Fascinuje mě, když na půdě živočišnosti, naturalismu a pudovosti se objeví vztah, který je laskavý, plný něhy a krásy“. Těmito slovy komentuje Jindřich  Štreit svoji tvorbu ve filmu Jana Špáty Mezi světlem a tmou z roku 1991.

Surrealismus je někdy nazýván jako nadrealismus, zachycující sny, představy, pocity a myšlenky. Vystavené Štreitovy fotografie DIALOGY ŽIVOTA ale nejsou sny, představy, jsou to obrazy reálného života, obrazy, jejichž syžetem je dialog dvou pólů zrození a smrti, dialog mezi nebem a zemí, dialog, jehož účastníky jsme my všichni. Je to dialog dvou věcí k sobě nesourodých, které jsou však součástí jednoho celku, života člověka v celé jeho bohatosti.

Ve fotografii, kterou vnímáme jako obraz, platí vnitřní zákonitosti formy. Každý obraz má svoji skladbu, výraz, emoci, obsah. Dobrá kompozice vytváří vnitřní vztahy mezi skladebnými prvky a v okamžiku, kdy do obrazu vstupuje člověk, či více lidí, vznikají nové vztahy. A na těchto vztazích a řeči symbolů je postaven obsah a sdělení Štreitových fotografií. Tento způsob obrazového vidění doprovází Jindřicha Štreita i mimo záběr fotoaparátu a jak sám říká: „já vidím vše ve formátu 30×40“. V tomto citlivém dívání se a zároveň prožívání světa a člověka kolem sebe je základ Štreitovy umělecké tvorby.

Umění je chvění, tenký led, na který musí tvůrce zlehka našlapovat a tato snaha je ve finále velmi namáhavým procesem. Je to cesta, které umělec často dává celý svůj život a tvorba Jindřicha Štreita je toho důkazem.

Vladimír Janek, kurátor výstavy

Odborné zhodnocení díla a jeho přiblížení pro veřejnost provedl kurátor galerie Vladimír Janek, také fotograf, pedagog a filmový dokumentarista. Studoval strojní inženýrství na VŠB v Ostravě, tvůrčí fotografii na Lidové konzervatoři v Ostravě a dále Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a v Olomouci. Pracuje v DDM Olomouc, lektorsky vede fotoworkshopy, je členem Unie výtvarných umělců. Kurátorsky realizuje výstavy, samostatně i kolektivně vystavuje v ČR i v zahraničí, je aktivním fotografem.

Doprovodným programem večera jsme zvolili prezentaci mladého hudebního tělesa – komorního smíšeného sboru Žádané a veselé zpěvy (ŽAVEZ) pod vedením Víta Sochory. Repertoár sboru je velice různorodý – od hudby starých mistrů přes úpravy lidových písní z celého světa až po novodobé autory. Máte se jistě na co těšit, protože vystoupí celý soubor a ten má 16 členů od 30 do 70 let. Členové mají sice odlišné předchozí sborové zkušenosti, všechny však sbližuje nejen láska k hudbě, ale i silné přátelství. ŽAVEZ vám zazpívá moderní lidové písně z cyklu Písně na cestu krajinami duše autorky Zuzany Vlčinské.

Vstup volný nebo dobrovolný.

Ostatní akce Eagle Gallery:

Karel DemelODPOUTÁNÍ – 24.června v 19 hodin

Vernisáž – autorský večer za účasti autora a doprovodného programu ve výstavní síni a na terase v Kabinetu grafiky, Nemocniční 8a.

Děkujeme za trvalou podporu společnosti PLATIT a.s..

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kurátorský text a životopis autora Vladimír Janek

Promo text s využitím zdrojů Tomáš Aberle

Garanti projektu Tomáš a Hana Janíčkovi

Kurátor Eagle Gallery, Kabinetu grafiky Lukáš Koval

Plakát, pozvánka relin.cz

Medializace Marian Koza, Petr Kobylka, Štěpán Mikulenka Produkce Eagle Technics s.r.o. pod značkou Eagle Gallery