Jaroslav Minář – Poetika
Září 21 /2017 v hod.21. září 2017 – Vernisáž výstavy

23. listopadu 2017 – Autorský večer a dernisáž výstavy

Jaroslav Minář (*1946), rodák z Postřelmova svou uměleckou tvorbou zasahuje do oborů malby, volné a užité grafiky a sochařství. Nejvíce věnuje svůj talent užité grafice, kde se specificky zaměřuje na téma ex libris. Hlavním myšlenkovým prostředkem k vyjádření uměleckého konceptu díla, je síla symbolu postaveného na poetice. Tím se dostává jeho dílo na plochu, jejíž hranice jsou vytvářeny mezi expresionismem a surrealismem.

Během své kariéry získal řadu ocenění, velice bohatá je jeho účast na zahraničních výstavách. V zahraničí je svým dílem zastoupen v řadě soukromých sbírkách i státních institucí – Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Kuvajt, Kypr, Litva, Mexiko, Maďarsko, Německo, Pakistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA.