Jak jsme ukončili výstavu Lenky Štěpaníkové
v hod.Krásně. I přes bouřkové počasí, nebo snad právě proto, jsme se s Lenčinou výstavou AD FONTEE – Myšlenky podobenství rozloučili téměř idylicky. Určitě k tomu přispěli i herec Divadla Šumperk Josef Vrána s výběrem veršů moravského básníka Jana Skácela a ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb Irena Jonová se svými zajímavými postřehy k dílu Lenky Štěpaníkové. Přejeme autorce mnoho úspěchů v její další tvorbě.