Günter Hujber – Proměny snů
Červen 9 /2016 v hod.Autorská výstava Günter Hujberta s názvem Proměny snů trvá od 9. Června do 2. Září 2016.

Dílo Güntera Hujbera nám říká, že sen je obrazová ukázka našeho curriculum vitae v podvědomých symbolech. Svou symbolikou představuje myšlenky, které nás obdařují citovým vědomím. Na první pohled je pochopitelné, že se dílo Güntera Hujbera pohybuje na hranici surrealismu, ovšem v konkrétní adresnosti, a to zejména u souboru představující Ex libris. Jedno je jisté, že umělcovo zpracování posouvá význam Ex libris do jiné roviny, která se neváže jen na „knihu“, ale představuje konkrétní osobnost s důrazem na analytický podtext myšlenkového a emocionálního postoje daného člověka, formou umělecky zpracované „vizitky“. Koneckonců tento intimní přístup uplatňuje i v dalších oborech umění, jako jsou; malba, plastika, fotografie, poezie, performance, hudba. Svým dílem zcela naplňuje myšlenku; „Malíři a básníci měli vždy stejné právo odvážit se čehokoliv“, kterou vyslovil ve svém díle De arte poetika, význačný římský básník Flaccus Quintus Horatius.

Fotografie z vernisáže

_MG_6711

_MG_6750