Dušan Kállay – Tajemství inspirace
v hod.Vernisáž:
Dernisáž:

Dušan Kállay (1948) je významným představitelem slovenského výtvarného umění. Do své tvorby zahrnuje vedle klasické grafiky také ex libris, tvorbu poštovních známek, knižní ilustraci, malířskou tvorbu, grafický design a animovaný film. V letech 1966 – 1972 absolvoval studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliérech prof. Vincenta Hložníka a prof. Jána Želibského. V současné době sám působí jako profesor na téže škole, kde vede Ateliér volné grafiky a ilustrace.

Charakterizovat tvorbu Dušana Kállae je v celku na jednu stranu jednoduché a na druhou stranu dost složité. Prostor vnímání jeho grafických prací se stále otvírá a nemá konce. Krásně charakterizoval dílo tohoto umělce na jedné vernisáži RNDr. Karel Žižkovský:

„Profesor Dušan Kállay se snaží a jeho snažení je korunováno úspěchem. Nachází nevídané, objevuje komplikovaná zákoutí v prostoru věčnosti, zaznamenává je na svých obrazech i grafických listech. Jednotlivé příběhy pak dokazují, že chodí přítomným světem s otevřenýma očima, vyzbrojen talentem a citlivou duší. Talent je nutný, aby dílo bylo mimořádné, a Kállayovo dílo je vskutku na hranici dokonalosti. Každý grafický list dosvědčuje, že ovládá dřevoryt, litografii i barevný lept. Je důkazem promyšleného záměru, je důkazem, že kresba patří k umělcovým přednostem, je důkazem virtuózního zpracování celé plochy bez prázdných prostorů. Děj se odehrává od kraje ke kraji tiskové desky, nic není přidáno zbytečně, vše se vším souvisí, má svůj význam, podtrhuje náladu, provokuje pozorovatele, nutí diváka přemýšlet, hledat, nacházet.“

Během své umělecké dráhy získal Dušan Kállay několik ocenění. Mezi jinými můžeme jmenovat: Zlaté jablko na Bienále ilustrací v Bratislavě (Slovensko, 1973 a 1975), Cena H. Ch. Andersena v Oslu (Norsko, 1988), Cena UNICEF (1992), Grand Prix na Výstavě VIPA ve Vídni (Rakousko, 2009), Grand Prix de ľart philatelique v Bruselu (Belgie, 2011).

PhDr. Mgr. Zdeněk Přikryl, kurátor galerie