Dernisáž výstavy Tomáše Hřivnáče Inspirace a autorský večer
Únor 16 /2017 v 19:00 hod.Uteklo to jako voda, a s úspěšnou autorskou výstavou Tomáše Hřivnáče nazvanou Inspirace, se musíme V Eagle Gallery rozloučit. V poslední den této výstavy, 16.února v 19 hodin jsme pro vás za účasti autora nachystali dernisáž a autorský večer bez židlí. Ať už jste výstavu shlédli či ne, máte poslední možnost se pokochat především mistrovými volnými grafikami včetně těch opravdu velkoformátových, ale i ex libris a olejomalbami.

Tomáš Hřivnáč bude ve stejný den dopoledne vést workshop na SPŠ a VOŠ a celý den tak s námi prožije v Šumperku. Po úspěšné prosincové vernisáži přislíbil opět přivézt bubínky a – tentokrát i s vámi – si zabubnovat. Bubínky si tedy určitě přineste!

Jako host dernisáže přislíbil účast MgA. Jiří Janda z VOŠ a SPŠ Šumperk.

Těšíme se na setkání s vámi.